Zmiana w organizacji ruchu na węźle Wisłostrada

Dziś w godzinach wieczornych Wykonawca przebudowy Trasa Armii Krajowej planuje zamknięcie łącznicy prowadzącej ruch z Centrum stolicy w kierunku Poznania na węźle Wisłostrada.Rozpoczęcie prac komisji przewidziane zostało na godzinę 22.00. Po sprawdzeniu wykonania oznakowania tymczasowego i jego zgodności z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu zmiana zostanie wdrożona. Tym samym kierowcy nie będą mogli korzystać z łącznicy do czasu zakończenia jej remontu.

 

Zadaniem Wykonawcy jest wymiana elementów wyposażenia obiektu, wykonanie odwodnienia, nowej nawierzchni oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Planowany termin zakończenia prac przewidziany został na 30.09.2014r.

 

Informacje o zmianach w organizacji ruchu są zamieszczane na stronie internetowej kontraktu http://www.s8powazkowska-modlinska.pl/, po zatwierdzeniu projektów organizacji ruchu.

 

Informacje o bieżącej sytuacji na drogach krajowych można uzyskać dzwoniąc na infolinię drogową GDDKiA 19 111.

 

W ramach kontraktu realizowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad pn. „Kontynuacja projektowania i przebudowa drogi S8 odc. Powązkowska - Marki (ul. Piłsudskiego). Etap II: odc. węzeł Powązkowska - węzeł Modlińska” prawie pięciokilometrowy odcinek drogi zostanie dostosowany do parametrów trasy ekspresowej. Przebudowane zostaną węzły: Powązkowska, Broniewskiego, Marymoncka, Wisłostrada i Modlińska, drogi zbiorczo- rozprowadzające, infrastruktura techniczna, wybudowane zostaną chodniki, ciągi pieszo-rowerowe oraz ekrany akustyczne. Rozebrane i wybudowane od nowa będą 33 obiekty mostowe. Natomiast remontowanych i przebudowywanych będzie 27 obiektów, w tym kluczowy most gen. S. Grota-Roweckiego, na którym powstanie 5 pasów ruchu w jednym kierunku – dwa dla ruchu tranzytowego i trzy dla ruchu lokalnego.