Droga ekspresowa S3 odc. Gorzów Wlkp. – Międzyrzecz otwarta!

GDDKiA

 

 

 

Od dziś można już jeździć nowym odcinkiem dwujezdniowej drogi ekspresowej S3 pomiędzy Gorzowem Wlkp. a Międzyrzeczem.Długość odcinka to ponad 37 km. Koszt budowy wyniósł ponad 761 mln zł (w tym 698 mln zł dofinansowania ze środków unijnych z programu Infrastruktura i Środowisko).

 

Prace budowlane rozpoczęły się w lipcu 2011 i trwały 25 m-cy (z wyłączeniem okresów zimowych).

 

Dzięki oddanemu do użytku odcinkowi S3 pomiędzy Gorzowem Wlkp. a Międzyrzeczem, Gorzów oraz Szczecin będą miały bezpośredni dostęp do autostrady A2 drogą szybkiego ruchu.

 

Nowy odcinek drogi ekspresowej S3 rozpoczyna się na południowym węźle obwodnicy Gorzowa Wlkp. i kończy się będzie na północnym węźle obwodnicy Międzyrzecza. Nowa trasa posiada dwie jezdnie o dwóch pasach ruchu poprowadzone nowym śladem. Ruch na drodze i na węzłach jest całkowicie bezkolizyjny, a dostęp do trasy ekspresowej jest możliwy tylko na węzłach. Na odcinku Gorzów Wlkp. – Międzyrzecz wybudowane zostały dwa węzły drogowe: „Skwierzyna Zachód" i Skwierzyna Południe", zlokalizowane na obwodnicy Skwierzyny, na przecięciu z istniejącą drogą nr 24/22 ze Skwierzyny do Kostrzyna nad Odrą na zachód od miasta oraz na przecięciu ze „starą” drogą nr 3 w rejonie Skwierzynki i Popowa na południe od miasta.

 

W ramach zadania powstał również odcinek obwodnicy Skwierzyny w ciągu drogi nr 24 o długości ponad 4 km, pozwalający na korzystanie z obwodnicy w relacji Kostrzyn / Gorzów Wlkp. – Poznań. W ramach zadania powstał również odcinek obwodnicy Skwierzyny w ciągu drogi nr 24 o długości ponad 4 km, pozwalający na korzystanie z obwodnicy w relacji Kostrzyn / Gorzów Wlkp. – Poznań.

 

Ponadto:

- ustawiono ponad 7,5 km ekranów akustycznych, w tym prawie 3 km przezroczystych;

- ustawiono ponad 23 km ekranów ochronnych dla nietoperzy (zielona siatka);

- posadzono ponad 450 tysięcy drzew;

- wykonano ponad 4 mln m3 nasypów, co równa się 300 tysiącom wywrotek;

- ułożono ponad 500 tysięcy m2 nawierzchni drogi o grubości ponad 50 cm, co mogłoby zająć ponad 70 pełnowymiarowych boisk piłkarskich.

 

Kilka ciekawostek:

 

Bunkier na S3

Podczas prac archeologicznych, poprzedzających budowę drogi S3 na odcinku Gorzów – Międzyrzecz, zespół wykonujący prace badawcze stwierdził istnienie bunkra, którego lokalizacja kolidowała z planowanym przebiegiem drogi S3. Obiekt znajdował się w pasie wyniesienia pn. Lisie Góry, na terenie gminy Bledzew. Jest to stanowisko strzelnicze stanowiące element Panzerwerku (Pz.W.) 876 z Grupy Warownej Ludendorf, wchodzącej w skład Frontu Umocnionego Łuku Odry i Warty, powstałego w latach 1935-36. Podlega on, jak zresztą cały obszar ufortyfikowany, ochronie prawnej na mocy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

Pierwotnie miał on zostać przesunięty poza skarpę drogi, czyli o około 15 m w stosunku do obecnej lokalizacji i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych. Jednak na wniosek Dyrektora Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie, za zgodą Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, stanowisko ogniowe zostało przeniesione na teren Muzeum. To pozwoli na właściwe wyeksponowanie obiektu i udostępnienie zwiedzającym jako element otwartej ekspozycji, prezentującej elementy niemieckich umocnień polowych z okresu II wojny światowej.

 

Operacja przeniesienia bunkra przeprowadzona została 9 kwietnia 2013 roku. Wykopany i przygotowany wcześniej do transportu obiekt, został załadowany za pomocą dźwigu na pojazd, który przetransportował go z terenu budowy drogi S3 do muzeum w Pniewie. Tam został ustawiony w docelowym miejscu. Choć nie jest to obiekt ogromnych rozmiarów, to jednak jego waga przekracza 30ton.

 

Przebudowa rurociągów

W ramach zadania koniecze było przebudowanie naftociągu „Przyjaźń oraz gazociągu Jamalskiego w miejscach kolizji z budowaną drogą S3.

 

Ekrany dla nietoperzy

W ramach działań na rzecz ochrony środowiska wybudowane zostały ponad 23 km ekranów z siatki, mających na celu ochronę nietoperzy przed zderzeniem z samochodami. Takie elementy ochrony były konieczne ze względu na zlokalizowane w pobliżu trasy na terenie Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego największe zimowisko tych ssaków w Europie.

 

GDDKiA

 

GDDKiA

 

GDDKiA

 

GDDKiA

 

GDDKiA

 

GDDKiA