Zniszczenia na drogach krajowych Małopolski na skutek intensywnych opadów majowych

Gwałtowne opady deszczu , które nawiedziły  południe Polski w dniach 15-18 maja 2014 roku poczyniły duże szkody na drogach krajowych Małopolski.  Wstępne szacunki kosztów pokazują, że potrzebne będzie 14 mln 500 tys. zł na ich naprawienie. Trwa jeszcze szacowanie szkód na mostach.Na wielu odcinkach dróg krajowych pojawiły się namuliska, zamulone zostały rowy odpływowe, przepusty, rury, kratki ściekowe, kanalizacje, umocnienia rowów .  Zniszczone i zdeformowane zostały pobocza,  zanieczyszczone i uszkodzone prefabrykowane ścieki odwadniające, urządzenia odwadniające – separatory, osadniki, piaskowniki, rury pod zjazdami.  Pojawiły się  lokalne obsunięcia ziemi na skarpach m.in. na dk 28 w miejscowości Skawce, dk 75 na odcinku Nowy Sącz – Muszynka, na dk 7, odcinek Zabornia – Chyżne i S7 Myślenice – Lubień.
Żywioł powywracał znaki i pachołki, połamał drzewa rozrzucając  konary i gałęzie na drogi i pobocza ( w południowej części Małopolski). Miejscami uszkodzone zostały mury oporowe pomiędzy drogą a ciekami wodnymi.
 
Szkody wystąpiły na drogach: A4, S7, 4, 7, 28, 44, 47, 49, 52, 73, 75, 79, 87, 94.
 
Całkowity koszt odtworzenia zniszczonych i zanieczyszczonych elementów infrastruktury drogowej na drogach krajowych województwa małopolskiego, według  szacunków wyniesie  14.500.000,00 zł.