Weekendowe zamknięcie łącznicy w węźle Słowackiego
Dziś o północy Wykonawca przebudowy Trasy AK planuje wprowadzić zmianę w organizacji ruch na węźle Słowackiego.

Zatwierdzony przez Inżyniera Ruchu m.st.Warszawy projekt zakłada zamknięcie łącznicy wjazdowej z Trasy AK na ul. Słowackiego. Otwarcie tej łącznicy przewidywane jest o godz. 4 rano w poniedziałek 2 czerwca br. W tym czasie wykonawca będzie pod estakadą układał rurę osłonową dla przebudowywanego wodociągu.

 

Kolejne zmiany w organizacji ruchu będą podawane na bieżąco na stronie internetowej kontraktu www.s8powazkowska-modlinska.pl , po zatwierdzeniu projektów przez Inżyniera ruchu m.st.Warszawy.