Planowane zmiany w organizacji ruchu na realizowanych kontraktach w dniach 06-13 czerwca 2014r.:


S8 odc. w. Powązkowska – w. Modlińska:

- Wybrzeże Gdyńskie

 zawężenie do 3m skrajnego, prawego pasa ruchu jezdni wschodniej (kierunek południe – północ) (10.06.2014 -04.07.2014).

-  Wybrzeże Gdyńskie

zamknięcie jezdni zachodniej (kierunek północ - południe) ruch w kierunku Centrum prowadzony jednym pasem (poprzez przewiązki) oraz dwoma w kierunku Gdańska (13.06.2014 -16.06.2014).

Wykonawca wprowadza zmiany w organizacji ruchu po zatwierdzeniu projektów przez Inżyniera Ruchu m.st.Warszawy. Wdrożenie ich jest uzależnione od panujących warunków atmosferycznych.

 

S8 odc. Opacz - Paszków wraz z powiązaniem z DK 7

- skrzyżowanie DK 8 z DW 721 (przy centrum handlowym "Maximus")

 

ruch  kołowy  zostanie poprowadzony poszerzoną  jezdnią  lewą DK8, częściowo (2 pasy ruchu na odcinku 441+755 – 441+970)  tymczasową  drogą  zastępczą  zlokalizowaną po lewej stronie DK8.

Ruch  z odcinka przebudowy drogi wojewódzkiej nr 721 przekierowany zostanie na  tymczasową  drogę  zastępczą,  przez  skrzyżowanie  z  DK8 przeniesione względem  istniejącego  o ok. 50m w kierunku m. Nadarzyn. Przewidywany czas funkcjonowania organizacji ruchu: 12 miesięcy.

 

- Rejon m. Wolica

ograniczenie  szerokości pasów oraz przeniesienie ruchu w kierunku krawędzi jezdni (budowa przewiązek) – od 11.06.2014r

 

- Rejon m.  Wolica

ograniczenie  szerokości pasów oraz przeniesienie ruchu w kierunku krawędzi jezdni (budowa przewiązek) – od 13.06.2014r

 

Wdrożenie ich jest uzależnione od panujących warunków atmosferycznych.