Druki

Druki do pobrania

 

 

W celu przyspieszenia realizacji badania, należy wypełnić zlecenie (przykładowy wzór) przywołując konkretną metodę badawczą wg wykazu badań.

 

!!! UWAGA !!! od dnia 05.09.2019r. obowiązują nowe wzory formularzy pobrania próbek

 

Protokoły pobrania próbek:

 • FP-002 Protokół pobrania próbki MMA
 • FP-003 Protokół pobrania próbek rdzeniowych z nawierzchni mineralno-bitumicznej
 • FP-004 Protokół pobrania próbek asfaltu
 • FP-005 Protokół pobrania próbek mieszanki betonowej
 • FP-006 Protokół pobrania próbek rdzeniowych betonu
 • FP-007 Protokół pobrania próbek prefabrykatów betonowych
 • FP-008 Protokół pobrania próbek mieszanki związanej hydraulicznie
 • FP-009 Protokół pobrania próbek kruszywa/gruntu 
 • FP-010 Protokół pobrania próbek materiału do zwalczania śliskości zimowej
 • FP-011 Protokół pobrania próbek cementu

 

Współpraca z Klientem:

 • F-023 Badanie zadowolenia Klienta