Druki

Druki do pobrania

 

 

W celu przyspieszenia realizacji badania, należy wypełnić zlecenie (przykładowy wzór) przywołując konkretną metodę badawczą wg wykazu badań.

 

Protokoły pobrania próbek:

  • F5.8-2 Protokół pobrania próbki MMA
  • F5.8-3 Protokół pobrania próbek rdzeniowych z nawierzchni mineralno-bitumicznej
  • F5.8-4 Protokół pobrania próbek betonu 
  • F5.8-5 Protokół pobrania próbek prefabrykatów betonowych
  • F5.8-6 Protokół pobrania próbek mieszanki związanej hydraulicznie
  • F5.8-7 Protokół pobrania próbek kruszywa/gruntu 
  • F5.8-8 Protokół pobrania próbek materiału do zwalczania śliskości zimowej
  • F5.8-21 Protokół pobrania odwiertów rdzeniowych betonu
  • F5.8-22 Protokół pobrania próbek asfaltu

 

Współpraca z Klientem:

  • F4.7-2 Ocena zadowolenia Klienta