Strony internetowe kontraktów

Szczegółowe informacje dotyczące budowy nowych dróg przez lubelski oddział GDDKiA znajdą Państwo na oficjalnych stronach internetowych inwestycji:

Inwestycje zakończone:

  • Budowa zachodniej obwodnicy Lublina w ciągu drogi ekspresowej S19 www.s19zol.pl

Ważne informacje dla podwykonawców