Umowa na budowę drogi ekspresowej S7 od Radomia do granicy województw mazowieckiego i świętokrzyskiego podpisana
Rusza budowa kolejnego 22-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S7 między Warszawą, a Kielcami. Umowa na budowę S7 od końca obwodnicy Radomia do granicy województw mazowieckiego i świętokrzyskiego została podpisana przez Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i spółkę Dragados S.A. w dniu 3 lipca 2014 w Kielcach.

W imieniu inwestora umowę podpisali: Ewa Sayor, Dyrektor kieleckiego Oddziału GDDKiA i Marcin Niewadził, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych, w imieniu Wykonawcy  – Andres Gonzales Lopez, Dyrektor Regionalny spółki Dragados S.A.

W spotkaniu uczestniczyli Wicewojewoda Mazowiecki Dariusz Piątek, Burmistrz Miasta i Gminy Szydłowiec Andrzej Jarzyński oraz Dyrektor Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Jacek Sułek.

 

Informacja o inwestycji

 

             Nowy odcinek drogi ekspresowej S7 połączy przyszłą obwodnicę Radomia z granicą województw mazowieckiego i świętokrzyskiego. Po wybudowaniu obwodnicy Radomia oraz fragmentu S7 od granicy województwa mazowieckiego do Skarżyska-Kamiennej,  odcinek ekspresowej „siódemki” między Warszawą, a Kielcami (węzeł w Chęcinach) osiągnie długość około 150 km.

 

            Droga ekspresowa S7 będzie biec w przeważającej części po nowym śladzie, po wschodniej stronie istniejącej drogi  nr 7. Zadaniem Wykonawcy będzie wybudowanie drogi ekspresowej (dwie jezdnie po dwa  pasy ruchu o szerokości 3,5 m każdy plus 2,5-metrowe pasy awaryjne). Wzdłuż trasy głównej wybudowane zostaną drogi serwisowe umożliwiające ruch lokalny. Wjazd na drogę S7 możliwy będzie dzięki węzłom: Szydłowiec Północ, Szydłowiec Centrum i Szydłowiec Południe. Zaplanowane rozwiązania minimalizujące wpływ inwestycji na środowisko przewidują budowę ekranów  akustycznych (blisko 10 km), systemu odwodnienia drogi, około trzydziestu przejść dla zwierząt (w tym 4 przejść dla zwierząt dużych nad i pod drogą), wygrodzeń trasy, a także wykonanie nasadzeń zieleni. W ramach inwestycji wybudowanych zostanie ponad dwadzieścia obiektów mostowych, w tym  14 wiaduktów, 4 mosty, 2 kładki dla pieszych. Projekt uwzględnia przygotowanie terenów pod 4  Miejsca Obsługi Podróżnych (po dwa w pobliżu miejscowości Orońsko i Wola Korzeniowa), których zadaniem będzie obsługa ruchu tranzytowego.


            Przystosowanie istniejącej drogi krajowej nr 7 do parametrów trasy ekspresowej wpłynie na:
- poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego
- skrócenie czasu przejazdu a w konsekwencji obniżenie kosztów podróży
- podniesienie komfortu jazdy.

Wartość kontraktu to 682,2 mln złotych. Okres realizacji inwestycji to 24 miesiące od podpisania Umowy z doliczeniem okresów zimowych. Za realizację inwestycji odpowiada kielecki Oddział GDDKiA.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.