Generalny Pomiar Ruchu w roku 2015

W roku 2015 na sieciach dróg krajowych oraz wojewódzkich został przeprowadzony Generalny Pomiar Ruchu (GPR), który stanowi podstawowe źródło informacji o ruchu drogowym w Polsce. Poniżej przedstawiono informacje o sposobach wykonania tych pomiarów oraz ich wynikach.
 

Najważniejsze wielkości ruchu drogowego określone na podstawie GPR:

  • Średni Dobowy Ruch Roczny (SDRR)
  • Średni Dobowy Ruch Letni (SDRL)*
  • Średni Dobowy Ruch Zimowy (SDRZ)*
  • Średni Ruch Dzienny/ Wieczorny/ Nocny (SRD/ SRW/ SRN)**
  • Wskaźniki wzrostu ruchu
  • Rodzajowa struktura ruchu

Kategorie pojazdów, które były rejestrowane podczas GPR: motocykle, samochody osobowe, lekkie samochody ciężarowe (dostawcze), samochody ciężarowe bez przyczep, samochody ciężarowe z przyczepami/ naczepami, autobusy, ciągniki rolnicze oraz rowery.

*Tylko drogi krajowe **Dla dróg wojewódzkich w ograniczonym zakresie

GPR 2015 na drogach krajowych

Generalny Pomiar Ruchu w roku 2015 został przeprowadzony na istniejącej sieci dróg krajowych (w tym także na odcinkach autostrad koncesyjnych), z wyjątkiem tych odcinków dróg, które znajdują się w miastach na prawach powiatu i w związku z tym nie są administrowane przez GDDKiA. Podstawę prawną przeprowadzenia pomiaru stanowiło Zarządzenie nr 38 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 września 2014 r. Pomiary przeprowadzono na sieci drogowej o długości 18022 km, w 1952 punktach pomiarowych. Szczegółowe informacje o sposobie przeprowadzenia pomiaru, typach punktach, kalendarzu, liczbie obserwatorów itp., zawierają Wytyczne GPR 2015:

Wyniki GPR 2015 na drogach krajowych

Poniżej zamieszczone są podstawowe wyniki GPR 2015 dla dróg krajowych oraz opracowanie pt. „Synteza wyników GPR 2015”.

UWAGA: Z względu na znaczne zmiany w układzie dróg szybkiego ruchu w obszarze m. st. Warszawy jakie zaszły w II połowie roku, wyniki dla wybranych odcinków dróg ekspresowych (S8f, S79a, S2, S7m/7r) zostały określone na podstawie danych z ograniczonej liczby dni pomiarowych

 

GPR 2015 na drogach wojewódzkich

Generalny Pomiar Ruchu na sieci dróg wojewódzkich został przeprowadzony w roku 2015 według metody zapewniającej porównywalność wyników z drogami krajowymi. Pomiary przeprowadzono na sieci drogowej o długości 27287 km, w 2923 punktach pomiarowych. Szczegółowe informacje o zasadach i sposobie jego przeprowadzenia zawierają "Wytyczne Generalnego Pomiaru Ruchu na drogach wojewódzkich w 2015 roku".

    Wyniki GPR 2015 na drogach wojewódzkich