Rok 2013 na drogach krajowych województwa świętokrzyskiego
.

Droga ekspresowa S7 obwodnica Kielc – największa inwestycja 2013

 

Budowa drogi ekspresowej S7 Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów na odcinku obwodnicy Kielc  to największa inwestycja  drogowa na terenie województwa świętokrzyskiego realizowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad przy udziale środków z Unii Europejskiej. Budowa ekspresowej obwodnicy rozpoczęła się w 2010, a zakończyła się 2013 roku. Koszt robót wynikający z przetargu to blisko 642 mln złotych. 

Bezpieczeństwo i komfort jazdy

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu podróżowania na trasie Warszawa – Kraków. Obwodnica Kielc to także jeden z najistotniejszych odcinków drogi ekspresowej S7 Gdańsk – Warszawa – Chyżne łączącej północne obszary Polski z południową granica państwa. Dwujezdniowa ekspresowa obwodnica uwolniła stolicę województwa świętokrzyskiego od ruchu ciężkiego, a kierowcom podróżującym tranzytem umożliwiła szybką i bezpieczną podróż. Nowa trasa  ekspresowa jest doskonale skomunikowana z innymi drogami krajowymi oraz z drogami innych kategorii poprzez przebudowane węzły drogowe. Komunikację lokalną zapewnią nowe drogi dojazdowe, a bezpieczeństwo ruchu bezkolizyjne rozwiązania komunikacyjne z zastosowaniem obiektów inżynierskich typu wiadukty czy kładki dla pieszych.

Dwie jezdnie i bezkolizyjne skrzyżowania

Jednojezdniowa obwodnica Kielc została oddana do użytku już w latach 80. dwudziestego wieku. W ramach nowej inwestycji droga biegnąca od węzła Kielce Północ w Wiśniówce do węzła Kielce Południe w Chęcinach zyskała drugą jezdnię po zachodniej stronie tej już istniejącej na odcinku 22,7 km oraz pełne parametry trasy ekspresowej. Przebudowane zostały węzły w Jaworzni, Chęcinach i Kostomłotach. Węzeł zespolony Kielce Zachód w Kostomłotach jest  pierwszym i największym w regionie świętokrzyskim węzłem na skrzyżowaniu dwóch dróg ekspresowych S7 i przyszłej S74, zapewniającym także skomunikowanie drogi ekspresowej S7 z miastem,  z obecnym przebiegiem drogi krajowej nr 74 oraz z ośrodkiem targowym. W ramach inwestycji powstało ponad trzydzieści dużych obiektów inżynierskich, w tym 18 wiaduktów, 9 mostów,  4 przejścia dla pieszych. Wybudowane zostały dwa profesjonalne Miejsca Obsługi Podróżnych. Powstały nowoczesne urządzenia związane z ochroną środowiska m.in. 3 przejścia dla zwierząt dużych nad drogą ekspresową, ekrany akustyczne, a także urządzenia zapewniające odwodnienie, w tym  zbiorniki retencyjno-odparowujące. 

W ekspresowym tempie

Dwujezdniowa obwodnica Kielc wydłużyła fragment ekspresowej drogi S7 na terenie województwa świętokrzyskiego do blisko 50 kilometrów.   To kolejna inwestycja w ramach budowy drogi ekspresowej S7 współfinansowanej  przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  

 

Remonty 2013 - pięć odcinków świętokrzyskich dróg krajowych i most w Szczucinie z nową nawierzchnią

 

Dzięki remontom przeprowadzonym w 2013 roku kolejne pięć odcinków dróg krajowych na terenie województwa świętokrzyskiego o łącznej długości 15 km ma nową nawierzchnię. Łączny koszt remontów to około 12 mln złotych. Na odcinkach z nową nawierzchnią i z nowym oznakowaniem poziomym poprawi się komfort jazdy i bezpieczeństwo.

 

W 2013 roku zakończyły się remonty odcinków:

- drogi krajowej nr 74 w Górnie w obrębie skrzyżowanie z drogą wojewódzką 752 (0,5 km)

- drogi krajowej nr 42 Wyszyna Fałkowska – Ruda Maleniecka (4,2 km)

- drogi krajowej nr 42 od skrzyżowania z drogą 74 do Dęby (3,3 km)

- drogi krajowej nr 78 Zdanowice – Prząsław (5,7 km)

- drogi krajowej nr 9 w Ostrowcu w obrębie skrzyżowania ulic Zagłoby i Żeromskiego (1 km)

Remonty obejmowały sfrezowanie starej nawierzchni i ułożenie nowej. Wymienione zostały dwie warstwy nawierzchni.

 

Wyremontowany most w Szczucinie

 

Od sierpnia 2013 nową nawierzchnię ma także most na Wiśle w Szczucinie w ciągu drogi krajowej nr 73 Kielce – Busko – Tarnów. 

Remont mostu w Szczucinie rozpoczął się w roku 2012 i był realizowany w dwóch etapach z przerwą w okresie zimowym. W ubiegłym roku wyremontowana została połowa mostu od strony województwa świętokrzyskiego, w tym roku prace prowadzone były na połowie obiektu od strony województwa małopolskiego.

Ośmioprzęsłowy most w Szczucinie o długości ponad 400 metrów wybudowany został w latach 50. ubiegłego wieku.  W ramach remontu obiektu wymienione zostały między innymi: nawierzchnia, izolacja, a także beton w płycie pomostu. Naprawione zostały także uszkodzenia konstrukcji mostowej. Począwszy od wiosny ubiegłego roku remontowany był  fragment mostu sięgający do czwartego przęsła od strony Kielc, a w roku 2013 wykonawca prowadził prace na pozostałej części mostu od strony Tarnowa. Koszt robót to około 3 miliony złotych.

 

 Tymczasowy most w Woli Jachowej otwarty!

 

Tymczasowy most w Woli Jachowej w ciągu drogi krajowej nr 74 został w dniu 16 grudnia 2013 otwarty dla kierowców. To oznacza koniec uciążliwych objazdów dla samochodów powyżej 3,5 tony. Z mostu tymczasowego usytuowanego obok uszkodzonego przez nawałnicę obiektu mogą korzystać wszystkie pojazdy. Jezdnia tymczasowego mostu ma 7 metrów szerokości, zbudowany został także chodnik dla pieszych i dojazdy komunikujące most z drogą 74. Most tymczasowy będzie czynny do momentu oddania do użytkowania docelowego obiektu. Potem zostanie rozebrany. Przypomnijmy – konstrukcja mostu w Woli Jachowej w ciągu drogi krajowej nr 74 została uszkodzona po nawałnicach deszczowych w czerwcu 2013.

Jednocześnie ogłoszony został przetarg na zaprojektowanie i budowę nowego docelowego mostu w Woli Jachowej. Projekt nowego mostu w ciągu drogi krajowej  nr 74 ma powstać w pierwszej połowie roku 2014 i sam obiekt zostałby zrealizowany do końca 2014.