Rok 2012 na drogach krajowych województwa świętokrzyskiego
.

Ponad pół miliarda złotych przeznaczył na budowę i remonty świętokrzyskich dróg krajowych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu kielecki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w 2012 roku. Największa zrealizowana inwestycja to otwarta w grudniu północna obwodnica Jędrzejowa w ciągu drogi krajowej nr 78. Wyremontowanych zostało 6 odcinków dróg, powstało 9 nowych chodników.

Zakończona inwestycja 2012 – północna obwodnica Jędrzejowa

 

Długość – 8 kilometrów, koszt robót budowlanych - 186 mln złotych.

 

Północna obwodnica Jędrzejowa w ciągu drogi krajowej nr 78 Szczekociny – Jędrzejów – Chmielnik przejęła ruch tranzytowy z istniejącej, a biegnącej przez Jędrzejów trasy. Obwodnica północna Jędrzejowa jest powiązana z wybudowaną w latach 2003–2005 obwodnicą wschodnią w ciągu drogi ekspresowej S7. Północna obwodnica Jędrzejowa ma dwie jezdnie i parametry GP (drogi głównej o ruchu przyspieszonym). Trasa o długości blisko 8 kilometrów łączy miejscowość Prząsław z węzłem kieleckim na istniejącej już wschodniej obwodnicy Jędrzejowa w ciągu drogi ekspresowej S7. W ramach inwestycji przewidziano obiekty zapewniające bezkolizyjny ruch, takie jak: wiadukt nad drogą powiatową Prząsław – Tyniec, wiadukt nad obwodnicą w ciągu drogi powiatowej Jędrzejów – Lasków, kładka dla pieszych nad obwodnicą w miejscowości Wilanów, węzeł na skrzyżowaniu obwodnicy z nowym przebiegiem drogi wojewódzkiej 728, wiadukt w ciągu obwodnicy nad istniejącą drogą wojewódzką 728 Jędrzejów – Grójec, wiadukt w ciągu obwodnicy nad linią kolejową Warszawa – Kraków, wiadukt nad obwodnicą w ciągu ulicy Kieleckiej jako część węzła zespolonego na skrzyżowaniu drogi ekspresowej S7 i drogi krajowej 78. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Wartość całego projektu to około 250 mln złotych, maksymalna kwota dofinansowania to około 110 mln złotych. Lata realizacji inwestycji 2010 – 2012.

 

Remonty nawierzchni 2012 – łącznie 6 odcinków o długości 13,6 km za kwotę 8,2 mln złotych

 

Droga krajowa nr 7 – Łączyn – Potok – 3 km – 1,9 mln zł

Droga krajowa nr 42 - Wąchock – Starachowice – 3,5 km – 1,4 mln zł

Droga krajowa nr 74 – przejście przez Lechów – 0,8 km – 0,5 mln zł

Droga krajowa nr 74 – Lechów – Lechówek – 1 km – 0,6 mln zł

Droga krajowa nr 73 – przejście przez Morawicę – 2 km – 1,4 mln zł

Droga krajowa nr 7  - Potok Mały – Mierzawa – 3,2 km – 2,4 mln zł

 

Nowe chodniki 2012 – łącznie 9 chodników za około 8 mln złotych

 

Chodniki wybudowane zostały przy :

- drodze krajowej nr 74 w Napękowie, Bałtówce

- drodze krajowej nr 73 w Lisowie, Śladkowie Małym, Celinach

- drodze krajowej nr 9 na odcinku Trzebiesławice - Łoniów ,w Sulisławicach, Sadowiu, na odcinku Grabina – Klimontów

 

Zakończone remonty mostów 2012 – Jędrzejów

 

Zakończyła się przebudowa mostu na rzece Jasionka w Jędrzejowie w ciągu drogi krajowej nr 78. Prace kosztowały 1,8 mln złotych i trwały od ubiegłego roku. Stary blisko 80-letni most na Jasionce został praktycznie rozebrany, a jego miejscu powstał nowy szerszy, spełniający wymagania pod względem nośności obiekt. Nowy most w Jędrzejowie ma jezdnię o szerokości 7 metrów z chodnikami po obu stronach.