Skrzyżowanie drogi S3 z ulicą Goleniowską całkowicie zamknięte

Dzisiaj tj. 28.07.br. w godzinach popołudniowych zostanie zamknięty ostatni funkcjonujący przejazd w relacji Świnoujście - Szczecin Dąbie na skrzyżowaniu drogi S3 z ulicą Goleniowską. Skrzyżowanie to zastąpił nowy węzeł drogowy Szczecin Dąbie (Tczewska) oddany do ruchu 17 czerwca tego roku. W ramach działań poprawiających płynność i bezpieczeństwo ruchu drogowego w tym rejonie poszerzono również do dwóch pasów ruchu łącznicę na węźle Rzęśnica w relacji Szczecin – Świnoujście i zamknięto wjazd na węzeł Rzęśnica od strony Wielgowa.Od 11 lipca br. na skrzyżowaniu S3 z ulicą Goleniowską zamknięte zostały wszystkie relacje ruchu poza tą w kierunku Świnoujście – Szczecin Dąbie. Obecnie również ta ostatnia funkcjonująca relacja zostanie zlikwidowana. Tym samym na drodze ekspresowej S3 nie będzie już kolizyjnego skrzyżowania dzięki czemu poprawi się płynność i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Ponadto jeszcze w tym tygodniu kierowcy będą mogli korzystać z pasa włączenia na węźle Rzęśnica dla relacji Chociwel (DW142) – Szczecin.

 

W związku z wprowadzonymi zmianami w układzie komunikacyjnym prawobrzeżnej części Szczecina przypominamy, iż ulica Goleniowska od skrzyżowania w kierunku Załomia jest drogą „ślepą”, możliwy jest nią tylko i wyłącznie dojazd do działek leśnych. Aby dojechać do drogi krajowej A6/S3 należy na rondzie na skrzyżowaniu ulicy Lubczyńskiej i Goleniowskiej jadąc od strony Dąbia zjechać pierwszym zjazdem w prawo (w kierunku A6), na ulicę Nowoprzestrzenną, którą prowadzi do węzła Szczecin Dąbie (Tczewska). Na węźle można wjechać na autostradę w stronę Świnoujścia/Gdańska, lub Kołbaskowa/Gorzowa Wielkopolskiego.

 

Układ komunikacyjny po wprowadzeniu zmian:

GDDKiA