Koniec utrudnień w Jaworniku na „Zakopiance”
22 października o godz. 14.00 zostały zlikwidowane wszystkie utrudnienia dla kierowców, związane z budowa kładki dla pieszych. Więcej utrudnień związanych z tą inwestycją nie planujemy.


W Jaworniku na „Zakopiance „ (dk7) zdemontowane zostały szalunki płyty pomostu budowanej kładki dla pieszych. Wykonano także ocieplenie styropianem, tynki, zabezpieczenia antykorozyjne i odwodnienie obiektu. W związku z tymi pracami konieczne było zamknięcie na zmianę całej jezdni w kierunku Krakowa i następnie w kierunku Myślenic. Prace rozpoczęły się 13 października i miały trwać w sumie 8-10 dni, trwały za wyjątkiem niedzieli przez 8 dni.

Inwestycja rozpoczęła się 18.12.2013 r i ma trwać 14 miesięcy. Współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Jej koszt wynosi 7.593.000,00 zł, a wartość dofinansowania unijnego wynosi 4.703.425,33 zł. Kładkę wykonuje firma Remost S.C. z Czernichowa.

Informacje o inwestycji i jej stopniu zaawansowania można na bieżąco znaleźć na stronie internetowej : www.kladkajawornikdk7.pl .