ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU NA OBWODNICY SZPROTAWY

GDDKiA

 

 

W dniu dzisiejszym tj. 28.08.2014 r. na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 12

(obwodnica m. Szprotawa) oraz drogi wojewódzkiej 297 (kierunek Kożuchów), została wprowadzona nowa, stała organizacja ruchu, polegająca na zmianie pierwszeństwa przejazdu na ww. skrzyżowaniu.W dotychczasowej obowiązującej organizacji ruchu, pierwszeństwo przejazdu posiadali kierujący nadjeżdżający drogą krajową nr 12 od strony Żagania. Obecnie pierwszeństwo przejazdu będą posiadali kierujący, poruszający się drogą wojewódzką nr 297, nadjeżdżający z kierunku Kożuchowa oraz Szprotawy.

 

Ponieważ ww. skrzyżowanie należy do newralgicznych punktów w ciągu drogi krajowej nr 12, dlatego żeby zapobiec poruszaniu się kierujących na tzw. „pamięć” i niebezpieczeństwu kolizji, na okres trzech miesięcy od wprowadzenia nowej organizacji na oznakowaniu ostrzegającym o tej zmianie, zostały zamontowane lampy U-35 świecące całą dobę, niezależnie od warunków atmosferycznych jak również ograniczenie prędkości do 60 km/godz.

 

GDDKiA