Odcinek Korycin – Knyszyn - Dobrzyniewo Duże – Choroszcz

W dniu 21 grudnia 2015 roku RDOŚ wydał decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedmiotowego odcinka S19. Decyzja stała się ostateczna 3 lutego 2016r. Inwestycja planowana do realizacji w systemie "Projektu i Buduj". W przetargu 1 pododcinek Dobrzyniewo - węzeł Białystok Zach. (d.Choroszcz) - ogłoszony 28.02.2020. . Odcinek Korycin – Knyszyn - Dobrzyniewo Duże – Choroszcz to fragment drogi ekspresowej S 19 o całkowicie nowym przebiegu. Długość „S” – 37,5 km. Przewidziano budowę m.in. 5 węzłów drogowych, dróg dla ruchu lokalnego, dwupoziomowych przejść dla pieszych i dla zwierząt , mostów i przepustów nad rzekami i ciekami wodnymi.

 

Obecnie podzielony na pierwsze pododcinki realizacyjne:

w.Białystok PN d.Sochonie (bez węzła) - w.Dobrzyniewo (z węzłem), 

* w.Dobrzyniewo (bez węzła) - w.Białystok Zach. (z węzłem)

* Krynice (istn. DK65) - w.Dobrzyniewo (bez węzła)

 

Podstawowe parametry techniczne:

Klasa – S dł. 37,5km (przekrój 2x2, docelowo 2x3); odcinek dk 19 Dobrzyniewo – Sochonie  (klasa GP) - dł. 9,866 km (przekrój 2+1);

Szerokość jezdni dla klasy S – 2x7 m (docelowo – 10,5 m)

Szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m

Szerokość pasa dzielącego – 12 m (docelowo 5 m)

Obciążenie: 115 kN/oś