Lokalizacja w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Wniosek o zezwolenie na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym