Opracowanie dokumentacji projektowej na renowację mostu kamiennego łukowego w m. Gruszowiec usytuowanego na starodrożu drogi krajowej nr 28 km 91+530