DK 20 Obwodnica Kościerzyny


Obwodnica Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 w użytkowaniu od 01.10.2017 r.:

- długość 7,6 km;

- przekrój drogi 2+1;

- 4 węzły: Kościerzyna Zachód, Kościerzyna Południe, Kościerzyna Wschód, Wieżyca;

- lata realizacji 20014-2017.

 

Inwestycja współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.