GDDKiA O/Szczecin Liderem Ekologii

Podczas trwającego w Kołobrzegu I Międzynarodowego Forum Ekologicznego GDDKiA O/Szczecin zostało przyznane II miejsce (I nie otrzymał nikt) w kategorii efektywność w konkursie Zachodniopomorski Lider Ekologii 2014, który ogłosił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Nagrodę przyznano za działania na rzecz ochrony środowiska przy budowie drogi ekspresowej S3 na odcinku Szczecin – Gorzów Wielkopolski.Realizacja inwestycji drogowych i działania chroniące środowisko naturalne idą w parze, takie wymagania stawia nam obecne prawo. Jest to zauważalne w szczególności w regionach takich jak Pomorze Zachodnie – bogatych przyrodniczo z wieloma obszarami chronionymi. Droga S3 ze Szczecina do Gorzowa Wielkopolskiego jest przykładem tego ile należy zrobić w dziedzinie ochrony środowiska aby powstała nowa droga. Na trasie zostało wykonanych 28 przejść dla zwierząt. W pobliżu Szczecina powstały pierwsze w Polsce bramowe przejścia dla nietoperzy. W celu ochrony siedlisk ptaków wykonano dodatkowe ekrany akustyczne, dla ochrony płazów powstało 66 kilometrów specjalnych płotków z elementów prefabrykowanych i 17 zbiorników kompensacyjnych. Działania te nie ograniczały się do samej drogi, na okolicznych jeziorach powstało 59 platform lęgowych dla ptaków, a na rzekach zamontowano zastawki spiętrzające wodę.