Droga ekspresowa S5 odc. Świecie Południe (Dworzysko) - Bydgoszcz Północ (Aleksandrowo)

długość odcinka - 22,4 km

obecny etap - procedura wyboru nowego wykonawcy

 

Etap zrealizowany:

23 lipca 2010 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, wydał decyzję ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przebiegu drogi ekspresowej S5.

 

23 września 2014 roku ogłoszenie przetargu na Wykonawcę robót budowlanych

 

12 października 2015 roku w siedzibie bydgoskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisano umowy na zaprojektowanie i budowę prawie 130 km drogi ekspresowej S5 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

30 czerwca 2017 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla odcinka 2 drogi ekspresowej S5 Dworzysko-Aleksandrowo.

 

Po wielokrotnych wezwaniach Wykonawcy, firmy Impresa Pizzarotti, do rzetelnej i zgodnej z podpisanymi umowami realizacji kontraktów na odcinkach S5 w województwie kujawsko-pomorskim (Nowe Marzy - Dworzysko, Dworzysko - Aleksandrowo, Białe Błota - Szubin) GDDKiA podjęła decyzję o odstąpieniu od umów z wykonawcą tych inwestycji.

Trwa procedura wyłonienie nowego wykonawcy.

 

Opis inwestycji:

Droga krajowa nr 5 biegnąca z północy w kierunku połodniowym spina cztery wielkie aglomeracje: Wrocław, Poznań, Bydgoszcz oraz Gdańsk stając się tym samym jedną z  głównych dróg o podstawowym charakterze dla gospodarki kraju.

Budowa drogi ekspresowej S5 będzie miała wpływ na poprawę bezpieczeństwa oraz redukcję liczby wypadków. Odciąży też w znacznym stopniu miejscowości poprzez przejęcie ruchu tranzytowego.

Dla kierowców przejazd przez drogę ekspresową będzie korzystny ze względu na podniesienie komfortu jazdy oraz skrócenie czasu podróżowania. Inwestycja również ma na celu zwiększenie zewnętrznej dostępności transportowej oraz wewnętrznej spójności i konkurencyjności regionu.

 

Mapa poglądowa przebiegu drogi : [ kliknij aby powiększyć]

 GDDKiA   GDDKiA 

Mapa poglądowa przebiegu odcinka Dworzysko - Aleksandrowo:
http://www.s5dworzysko-aleksandrowo.pl/map/mapka/S5%20Nowe%20Marzy%20-%20Bydgoszcz%20Odcinek%202.htmlPodstawowe parametry techniczne:

- klasa drogi – S (ekspresowa)

- ilość jezdni – 2x2 pasy ruchu w każdym kierunku (docelowo 2x3)

- szerokość pasa ruchu – 3,50 m

- szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m (wyj. obwodnica Szubina 2,00 m)

 

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowę węzłów drogowych,

- przebudowę istniejących węzłów

- budowę obiektów inżynierskich

- przebudowę istniejącej sieci dróg publicznych oraz budowę chodników, ścieżek rowerowych i zatok autobusowych,

- budowę wzdłuż drogi ekspresowej dróg dojazdowych/serwisowych wraz ze zjazdami na przyległe działki,

- budowa urządzeń ochrony środowiska ( ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt )

- budowę i przebudowę oświetlenia drogowego,

- wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu m.in. barier ochronnych, osłon przeciwolśnieniowych, balustrad,

- budowę Miejsc Obsługi Podróżnych,

- budowę wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych,

- budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury oraz wykonanie wszelkich robót wynikających z konieczności podłączenia projektowanego odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań.

 

Obiekty inżynierskie:

Mosty i wiadukty w ciągu drogi ekspresowej (w tym nad linią kolejową), wiadukty w ciągu dróg bocznych, przepusty, przejścia dla zwierząt, kładki dla pieszych

 

Węzły:

- węzeł Gruczno

- węzeł Pruszcz

- węzeł Koronowo

 

MOPy:

MOP Gruczno wschód - rodzaj II

MOP Gruczno Zachód - rodzaj II

 

Ochrona środowiska:

- ekrany akustyczne

- zagospodarowanie zielenią - nasadzenia

- odcinki nawierzchni o obniżonej emisji hałasu

 

Na odcinku Dworzysko - Aleksandrowo przewidziano lokalizację Obwodu Utrzymania Drogi (OUD) Zbrachlin w sąsiedztwie węzła Pruszcz.

 

 Szczegółowe informacje dot. drogi ekspresowej S5:

http://www.s5dworzysko-aleksandrowo.pl/

 

GDDKiA