A8 Autostradowa Obwodnica Wrocławia


A8 Autostradowa Obwodnica Wrocławia wraz z Mostem Rędzińskim

 

Zlokalizowana jest na obrzeżach miasta w jego północno-zachodniej części.

Głównym celem inwestycji było odciążenie centralnych arterii, ulic i pozostałych obecnych ciągów komunikacyjnych Wrocławia i skierowanie ruchu tranzytowego poza ich rejon. Wpłynęło to korzystnie na poprawę bezpieczeństwa na drogach krajowych nr 8 – odcinki: Długołęka-Wrocław i Wrocław-Kobierzyce oraz nr 5 – odcinek: Trzebnica-Wrocław oraz usprawniło przepływ ruchu tranzytowego.

Autostradowa obwodnica Wrocławia została oddana do eksploatacji w okresie maj – sierpień 2011 r. a łącznik z drogą ekspresową S-8 na początku października 2012 r., zgodnie z planowanym zakresem rzeczowym inwestycji. Oddana do ruchu droga posiada długości ogółem 35,41302 km, w tym klasy techniczne:

A – 21,96875 km

S – 5,29407 km

GP – 8,15020 km

W ramach  inwestycji wykonano :

- 7 węzłów,

- 5 wiaduktów drogowych nad autostradą,

- 20 wiaduktów w ciągu autostrady,

- 5 mostów w ciągu autostrady, w tym  most nad ciekiem wodnym Ługowina II, który ma kształt przepustu ramowego i pełni funkcję przejścia dla zwierząt oraz stanowi korytarz ekologiczny),

- 4 estakady w ciągu autostrady,

- 6 wiaduktów drogowych w ciągu łącznic i łączników,

- 1 przejście dla zwierząt,- 2 mosty w ciągu łącznika,

- 4 skrzyżowania jednopoziomowe na łącznicach „Kobierzyce” i „Długołęka”,

- drogi zbiorcze i dojazdowe,

- system odwadniania autostrady,

- urządzenia ochrony środowiska,

- uzbrojenie terenu wraz z przebudową kolidującego uzbrojenia terenu,

- oświetlenie i uzbrojenie autostrady,

- elementy bezpieczeństwa i organizacji ruchu oraz system informacji autostradowej, w tym system osłony meteorologicznej, zarządzania ruchem, pomiaru ruchu i ważenia pojazdów, monitoring mostu MA-21’,

- przebudowę sieci dróg krajowych, wojewódzkich, gminnych oraz ulic w obrębie linii rozgraniczających inwestycji.

 

Część 1 – długość ogółem wynosi 14,38564 km,

w tym:

- odcinek drogi o długości 4,79619 km od km 1+603,81 do km 6+400,00

- klasa drogi S –odcinek od km 1+603,81 do km 6+400,00

- klasa drogi A od km 6+400,00 do km 13+500,00

Data oddania do ruchu  łącznika Kobierzyce i odcinka klasy S – 30.12.2010 r.

Data oddania do  ruchu odcinka klasy A od km 6+400,00 do km 13+500,00 – 05.05.2011 r.

 

Część 2a - most przez rzekę Odrę wraz z dwoma estakadami – Most Rędziński

o długości 1,786 km - od km 18+174 do km 19+960

- klasa techniczna: A

Data oddania do ruchu – 31.08.2011 r.

 

 

Część 2 – długość ogółem wynosi 19,24138 km,

w tym:

1. odcinki o długości 13,08275 km - od km 13+500 do km 18+174 i od km 19+960 do km 28+368,75

- klasa techniczna: A

Data oddania do ruchu odcinka od węzła „Wrocław Północ” do łącznika „Długołęka”, – 15.07.2011 r.

Data oddania do ruchu odcinka od węzła” Lotnisko” do węzła „Wrocław Północ” -  31.08.2011 r.

 

2. Łącznik „Długołęka” o długości 5,66075 km - od km 0+575 do km 6+235,85

- klasa drogi GP

Data oddania do ruchu – 15.07.2011 r.

 

3. Odcinek łączący autostradę z drogą ekspresową S-8 o długości 0,49788 km od km 0+000 do km 0+49788

- klasa drogi S

Data oddania do ruchu – 6.10.2012 r.

 

 

RĘDZIŃSKI MOST AUTOSTRADOWY

W ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia powstał największy w Polsce betonowy Most podwieszany do jednego pylonu. Most Rędziński jest rekordzistą w wielu architektonicznych konkurencjach:

- posiada najwyższy w Polsce pylon o wysokości 122 m

- jest 4. co do wielkości most betonowy na świecie

- długość mostu wraz z estakadami to 1742 m

- powierzchnia mostu to ponad 70 tys. m2

 

Prace przy realizacji AOW rozpoczęły się 2008 roku. Inwestycja została otwarta do ruchu w całości 15 czerwca 2011 roku. Całkowita wartość zadania to ok. 3,9 mld zł. Wrocławski oddział GDDKiA podpisał umowę o refinansowanie inwestycji ze środków unijnych..