Autostrada A4 Zgorzelec-Krzyżowa


Autostrada A4 Zgorzelec-Krzyżowa

 

Parametry techniczne przyjęto na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny podlegać drogi i ich usytuowanie:

 • Klasa techniczna                                  A (autostrada)
 • Prędkość projektowa                           120 km/h
 • Liczba jezdni                                        2
 • Liczba pasów ruchu                             2x2 (docelowo 2x3)
 • Szerokość pasa ruchu                          3,75 m
 • Szerokość pasa awaryjnego                 3,00 m
 • Szerokość pasa rozdziału                     5,00 m
 • Szerokość pasa pobocza ziemnego     1,25 m
 • Skrajnia pionowa                                 4,70 m
 • Kategoria ruchu                                   KR-6 (ruch bardzo ciężki)
 • Dopuszczalne naciski na oś                 115 kN

 

Odcinek „A” Zgorzelec – Wykroty (km 0+000 – 22+000) – odcinek autostrady o łącznej długości 22 km wykonany i oddany do użytkowania w dniu 14 sierpnia 2009 r.

 

Odcinek „B” Wykroty – Krzyżowa (km 22+000 – 51+400) – odcinek autostrady o łącznej długości 29,4 km wykonany i oddany do użytkowania w dniu 14 sierpnia 2009 r.