45 km nowych dróg w woj. łódzkim
Oddany dzisiaj odcinek trasy między Walichnowami i Sieradzem (węzeł Wieluń - węzeł Sieradz Południe), a także łącznik drogi ekspresowej do drogi krajowej nr 12 połączy bezpośrednio Sieradz ze stolicą Dolnego Śląska. Ukończona inwestycja przyspieszy dojazd kierowcom z Łodzi, a pośrednio także z Warszawy, do granicy Niemiec i Czech. 


19 kilometrów pomiędzy węzłem Wieluń - węzłem Złoczew ma dwie jezdnie 
po dwa pasy ruchu w każdym kierunku o szerokości 3,5 metra każdy oraz pas awaryjny szerokości 2,5 metra. 
Do dyspozycji kierowców oddano także parę MOP-ów w Chojnach. Obwód utrzymania  usytuowano  w Złoczewie. Budowę odcinka zrealizowało konsorcjum firm  Hermann Kirchner Polska (lider) i Hermann Kirchner Baunternehmung GmbH - Niemcy (partner). Koszt budowy to blisko 710 milionów złotych. 
 
Węzeł Złoczew - węzeł Sieradz - Południe liczy 19,6 kilometra. Posiada takie same parametry techniczne, jak 19 km odcinek pomiędzy węzłem Wieluń - węzłem Złoczew. Oba odcinki mają nawierzchnię betonową, co jest gwarancją długiej i bezawaryjnej eksploatacji (żywotność takiej nawierzchni ocenia się na 30 - 40 lat, gdy tradycyjne nawierzchnie bitumiczne są obliczone na 10 - 15 lat).  Dodatkowo zostały zaprojektowane  w taki sposób, aby w przyszłości można było dobudować trzeci, wewnętrzny pas ruchu bez konieczności ingerencji w obiekty inżynierskie. Węzeł Złoczew - węzeł Sieradz - Południe wybudowany został przez konsorcjum firm: Strabag Sp. z o.o. (lider) Heilit+Woerner Budowlana Sp. z o.o.  (partner). Koszt jego powstania wyniósł nieco ponad 683 miliony złotych.
 
Łącznik drogi krajowej nr 12 do węzła Sieradz - Południe jest zachodnią obwodnicą Sieradza i jadącym od strony Kalisza do drogi S8 pozwoli na ominięcie miasta, umożliwi też mieszkańcom Sieradza wyjazd na S8 w kierunku południowym.
Ten 6 kilometrowy łącznik jest drogą klasy GP (główną ruchu przyśpieszonego) i ma jedną jezdnię o nawierzchni bitumicznej. Zbudowany został przez konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych z Sieradza (lider), Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego (partner) i Przedsiębiorstwo Robót Mostowych - "Mosty - Łódź" S.A. (partner), za sumę blisko 84 milionów złotych.
 
Wszystkie oddawane dziś odcinki były współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 
Łączna wartość inwestycji - 1,477 mld zł 
Gwarancja - 5 lat