Otwarcie ofert na drugą jezdnie drogi S3 na odcinku Sulechów – Zielona Góra Północ

GDDKiA

 

 

 

14 listopada o godzinie 13 otwarto oferty w przetargu na budowę drugiej jezdni, drogi ekspresowej S3 na odcinku Sulechów – Zielona Góra o długości ponad 13 km.Najtańszą propozycję budowy drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 na odcinku Sulechów – Zielona Góra Północ złożyło:

 

Konsorcjum: Lider STRABAG Infrastruktura Południe sp. z o. o.

(działający pod firmą Heilit+Woerner sp. z o. o. do dnia 20.10.2014)

ul. Lipowa 5a, Wysoka, 52-200 Wrocław

Partner STRABAG sp. z o. o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

 

Oferta opiewa na kwotę 298.973.681,63 PLN brutto.

 

Najdroższa z ofert została złożona przez:

 

Konsorcjum: Lider MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.

ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków

Partner MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUCAO, S.A.

Casa da Calcada, Largo do Paco nr 6 – Cepelos – 4600-032 Amarante, Portugalia,

biuro przy: Rua do Rego Lameiro 38, 4300-454 Porto, Portugalia

 

Oferta wynosiła 363.003.470,04 PLN brutto.

 

GDDKiA 

 

pełna lista złożonych ofert przez wykonawców

 

 

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie lubuskim, w powiecie zielonogórskim, na terenie gmin Sulechów, Zielona Góra i miasto Zielona Góra. Trasa drogi przebiega równolegle do istniejącej zachodniej jezdni przez tereny leżące w obrębach: Nowy Świat, Kruszyna, Górzykowo, Cigacice, Zawada, Jany, m. Zielona Góra.

 

Podstawowy zakres robót budowlanych do wykonania:

1. Budowa wschodniej (lewej) jezdni drogi ekspresowej S3.

2. Budowa dróg zbiorczych i serwisowych, przebudowa dróg poprzecznych.

3. Budowa i przebudowa systemu odwodnienia dróg, w tym na istniejącej jezdni drogi S3.

4. Budowa obiektów inżynierskich, w tym rozbiórka istniejącego mostu przez rz. Odrę oraz budowa dwóch nowych mostów przez rz. Odrę (w ciągu jezdni wschodniej i zachodniej).

5. Budowa przepustów drogowych.

6. Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

7. Budowa urządzeń ochrony środowiska

8. Przebudowa kolidującej infrastruktury.

9. Budowa infrastruktury technicznej dla potrzeb drogi ekspresowej.

10. Wprowadzenie docelowego oznakowania drogi ekspresowej S3 na dwóch jezdniach, w tym wymiana warstwy ścieralnej na jezdni istniejącej.

 

Szczegółowe informację na stronie: www.drogas3.pl