Umowa na budowę drugiej jezdni obwodnicy Międzyrzecza podpisana!

GDDKiA

 

 

 

 

Umowa na budowę ponad 6 km odcinka drugiej jezdni obwodnicy Międzyrzecza została podpisana w dniu 17 listopada (poniedziałek). 

Najkorzystniejszą ofertą w przetargu złożyło konsorcjum firm:

Lider: Budimex S.A

Partner: Ferrovial Agroman S.A

 

Budowa ponad 6 kilometrowego odcinka ma kosztować ponad 102 mln zł.

     GDDKiAGDDKiA     

GDDKiA

 

Istniejąca lewa jezdnia obwodnicy Międzyrzecza w ciągu drogi ekspresowej S-3 została oddana do ruchu 2006 roku. Pierwszy etap inwestycji polegał na budowie obejścia Międzyrzecza. Obwodnica Międzyrzecza znajduje się w województwie lubuskim, powiecie międzyrzeckim, na terenie gminy Międzyrzecz. Trasa drogi przebiega przez tereny leżące w obrębach; m. Międzyrzecz, Święty Wojciech oraz Nietoperek.

 

Planowana inwestycja polega na budowie zachodniej (prawej) jezdni, połączeniu od strony północnej z istniejącym dwujezdniowym odc. Gorzów Wlkp. – węzeł „Międzyrzecz Północ” oraz od strony południowej ze zrealizowanym odc. węzeł „Międzyrzecz Południe” – węzeł „Sulechów”. Dodatkowo planuje się wybudowanie węzła w miejscu przecięcia drogi ekspresowej z drogą wojewódzką nr 137 (węzeł „Międzyrzecz Zachód”).

 

Plac budowy zostanie przekazany wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy. Droga zostanie oddana do użytku w połowie 2017 roku.