W miejscowościach Młodów i Piwniczna Zdrój remontowana jest nawierzchnia.
Na odcinku 1,4 km drogi krajowej nr 87 i styku dwóch miejscowości : Młodów i Piwniczna Zdrój trwa remont nawierzchni. Roboty są realizowane w ramach kompleksowego utrzymania dróg i potrwają do połowy grudnia 2014 r. W trakcie prac wprowadzane będą zawężenie jezdni i ruch wahadłowy.


Remont obejmuje: frezowanie nawierzchni bitumicznej, wyrównanie nawierzchni mieszanką bitumiczną o grubości 3 cm i ułożenie siatki. Następnie układane będą kolejne warstwy nowej nawierzchni: warstwy wiążącej o grubości 8 cm oraz warstwy ścieralnej o grubości 4 cm. Utwardzone zostaną pobocza , poprawione odwodnienia , wyregulowane stalowe poręcze, a na zakończenie wykonane będzie oznakowanie poziome.