Planowane zmiany w organizacji ruchu na Mazowszu w dniach 19 grudnia 2014r.– 02 stycznia 2015r.

Od wtorku 23 grudnia przejezdny będzie most w m. Ryczywół w ciągu DK 79. Ruch będzie się odbywał wahadłowo i będzie sterowany sygnalizacją świetlną.Na terenie Mazowsza GDDKiA  prowadzi inwestycje oraz remonty, dlatego też w nadchodzącym tygodniu  konieczne będzie wprowadzenie następujących nowych zmian w organizacji ruchu:

 

W ramach S8 Powązkowska-Modlińska oraz S8 Opacz-Paszków wraz z powiązaniem z DK7 w m. Magdalenka, Wykonawcy prac nie planują wprowadzać czasowych zmian w organizacji ruchu.

 

DK 7 i S7 Tarczyn - Jedlanka

- do wtorku, 23 grudnia będą występowały odcinkowo zwężenia jezdni do 1 pasa ruchu związane z wykonywaniem prac utrzymaniowych takich jak wymiana krawężników, uszczelnianie nawierzchni, naprawa barier energochłonnych

 

Trwające utrudnienia:

DK 50 i 60 m. Ciechanów

– w związku z  budową przez Miasto Ciechanów ronda, w ciągu drogi krajowej nr 60, jadąc od Płocka w kierunku Ciechanowa ruch odbywa się objazdem poprzez drogę techniczną. Prace potrwają do 30.12.2014r.

 – w związku z  budową przez PKP wiaduktu nad linią kolejową, w ciągu drogi krajowej nr 50, od strony Ciechanowa na dojeździe do wiaduktu ruch odbywa się wahadłowo i sterowany jest sygnalizacją świetlną a na dalszym odcinku prowadzony jest drogą techniczną.

 

 DK 79 Ryczywół - Kozienice

- przebudowa drogi na odcinku 15,4 km. W miejscu  układania nowej nawierzchni i przebudowy obiektów występuje ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.