Umowa na realizację S3 od Nowej Soli do węzła Kaźmierzów podpisana

GDDKiA

 

 

 

W piątek, 19 grudnia, w lubuskim oddziale GDDKiA podpisana została umowa na realizację dwóch odcinków drogi S3: 1. Od węzła „Nowa Sól Południe” – do węzła „Gaworzyce” (16,4 km); 2. Od węzła „Gaworzyce” do węzła „Kaźmierzów”(16,9 km).Kontrakty opiewają na łączna kwotę 803 mln zł. Wykonawcami są odpowiednio: Dragados oraz konsorcjum firm Mirbud i Erbedim. Termin realizacji zadania to 19 czerwca 2018 roku.

Jest to pierwsze zadanie w województwie lubuskim realizowane w systemie „projektuj i buduj”, ale z powodzeniem stosowanej przy realizacji wielu projektów w kraju. Od tradycyjnej metody różni się tym, że wykonawca ma prawo wprowadzić do projektu pewne zmiany, które uzna za korzystniejsze dla zadania. Zmiana oczywiście musi zostać odpowiednio uzasadniona i zaakceptowana przez inwestora. Jest to furtka do wprowadzenia nowych technologii, materiałów czy też rozwiązań inżynieryjnych.

 

Nowa trasa drogi ekspresowej S3 rozpoczyna się przed miejscowością Nowe Miasteczko w miejscu wybudowanej już jednojezdniowej obwodnicy Nowej Soli. Miejsce to przypada za wiaduktem drogi wojewódzkiej nr 283, gdzie zlokalizowany zostanie węzeł „Nowa Sól Południe”.

 

Podstawowy zakres robót obejmuje przede wszystkim:

- budowę dwóch jezdni drogi ekspresowej o łącznej długości 33,3 km;

- budowę pięciu węzłów drogowych: „Nowa Sól Południe”, „Nowe Miasteczko”, „Gaworzyce”, „Drożów” i „Potoczek”.

- budowę 33 obiektów mostowych;

- budowę Obwodu Utrzymania Drogi.

 

GDDKiA

GDDKiA