W zakładce "zamówienia publiczne aktualne" znajdują się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

  • po wszczęciu, w którym wykonawcy mogą brać udział,
  • w toku - po otwarciu wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert, a przed zawarciem umowy

W zakładce "zamówienia publiczne rozstrzygnięte" znajdują się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dla których została zawarta umowa

Przetargi Centrali i Oddziałów GDDKiA realizowane w oparciu o ustawę Pzp

Zamówienia publiczne aktualne

ZOBACZ

Zamówienia publiczne rozstrzygnięte

ZOBACZ