W zakładce "zamówienia publiczne aktualne" znajdują się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

  • po wszczęciu, w którym wykonawcy mogą brać udział,
  • w toku - po otwarciu wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert, a przed zawarciem umowy

W zakładce "zamówienia publiczne rozstrzygnięte" znajdują się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dla których została zawarta umowa.


Uwaga! Ważny komunikat.


Szanowni Państwo! W związku ze zbliżającymi się terminami wdrożenia obowiązkowej elektronicznej komunikacji w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, chcemy przekazać komunikat zawierający kluczowe informacje dotyczące pierwszego etapu tego procesu. Wyrażamy nadzieję, iż treść komunikatu dotrze do jak najszerszego grona wykonawców, w szczególności tych zainteresowanych udziałem w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Przetargi Centrali i Oddziałów GDDKiA realizowane w oparciu o ustawę Pzp

Zamówienia publiczne aktualne

ZOBACZ

Zamówienia publiczne rozstrzygnięte

ZOBACZ