W zakładce "zamówienia publiczne aktualne" znajdują się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

  • po wszczęciu, w którym wykonawcy mogą brać udział,
  • w toku - po otwarciu wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert, a przed zawarciem umowy

W zakładce "zamówienia publiczne rozstrzygnięte" znajdują się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dla których została zawarta umowa

Przetargi Centrali i Oddziałów GDDKiA realizowane w oparciu o ustawę Pzp

Zamówienia publiczne aktualne

ZOBACZ

Zamówienia publiczne rozstrzygnięte

ZOBACZ
Zamówienia publiczne w naszym Oddziale realizuje Wydział Zamówień Publicznych.

Kontakt:
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
inż. Iwona Bujak
tel. (089) 521 28 81, iwbujak@gddkia.gov.pl
fax. (089) 521-28-83

Z-ca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych
mgr Agnieszka Krawczyk
tel. (089) 521 28 08, akrawczyk@gddkia.gov.pl