Budynek I

ul. Legionów 20, 35-959 lub 35-111 Rzeszów

tel. +48 17 853 40 71...74

fax: +48 17 862 39 15

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

 

W związku ze zmianą siedziby Rejonów GDDKiA: Rzeszów i Przemyśl (dotychczas Rejon Jarosław z/s w Żurawicy) informujemy, że wszelką korespondencję kierowaną do w/w Rejonów można składać:

- listownie lub osobiście w siedzibach Rejonów (Rejon Rzeszów zlokalizowany w Obwodzie Utrzymania Autostrady Rzeszów przy węźle autostradowym Rzeszów Zachód, adres: 36-054 Mrowla 400 oraz Rejon Przemyśl zlokalizowany w Obwodzie Utrzymania Autostrady Przemyśl przy węźle autostradowym Przemyśl, adres: Skołoszów, ul. Przemyska 12, 37-550 Radymno)

- listownie lub osobiście w siedzibie Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie (adres: ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów)

 

Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych D1 

Jarosław Janowski - Naczelnik Wydziału

tel. +48 17 853 40 71 wew. 213

e-mail: jjanowski@gddkia.gov.pl

 

Piotr Assmann - Stanowisko ds. BHP i PPOŻ. 

Specjalista

tel. +48 17 853 40 71 wew. 286

e-mail: passmann@gddkia.gov.pl

 

Wydział Technologii i Jakości Budowy dróg - Laboratorium Drogowe D2 z siedzibą na ul. Rejtana 8A, tel.: +48 17 850 18 41

 

Damian Puchała – Naczelnik Wydziału/Pełnomocnik ds. Technologii

e-mail: dpuchala@gddkia.gov.pl

 

Agnieszka Dumańska – Z-ca Naczelnika Wydziału/Kierownik Zespołu Betonu i Materiałów Wiążących

e-mail: adumanska@gddkia.gov.pl 

 

 

Wydział Zamówień Publicznych D3 

Jolanta Rożek - Naczelnik Wydziału 

tel. +48 17 853 40 71 wew. 256

e-mail: jrozek@gddkia.gov.pl

 

Agnieszka Sroczyk - Z-ca Naczelnika Wydziału

tel. +48 17 853 40 71 wew. 256

e-mail: asroczyk@gddkia.gov.pl
 

Stanowisko ds. Obsługi Prawnej D4 

Lucyna Więcek - Radca Prawny 

tel. +48 17 853 40 71 wew. 223

e-mail: lwiecek@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. Komunikacji D5 

Joanna Rarus - Specjalista

tel. +48 17 853 40 71 wew. 211

e-mail: jrarus@gddkia.gov.pl

 

Bartosz Wysocki

tel. +48 17 853 40 71 wew. 211

e-mail: bwysocki@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. Gwarancji D6 

Jerzy Polanowski

tel. +48 17 853 40 71 wew. 226

e-mail: jpolanowski@gddkia.gov.pl 

 

Wydział Dróg i Sieci Drogowej Z1 

Andrzej Smyrski - Naczelnik Wydziału

tel. +48 17 853 40 71 wew. 231

e-mail: asmyrski@gddkia.gov.pl

 

Tomasz Buczkowski - Z-ca Naczelnika Wydziału

tel. +48 17 853 40 71 wew. 231

e-mail: tbuczkowski@gddkia.gov.pl

 

Józef Hul – Kierownik Zespołu ds. działań na sieci drogowej

tel. +48 17 853 40 71 wew. 267

e-mail: jhul@gddkia.gov.pl

 

Wydział Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem Z2 

Sylwester Chanowski - Naczelnik Wydziału

tel. +48 17 853 40 71 wew. 215

e-mail: schanowski@gddkia.gov.pl

 

Wydział Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego Z3 

Grzegorz Kaczor - Naczelnik Wydziału

tel. +48 17 853 40 71 wew. 229

e-mail: gkaczor@gddkia.gov.pl

 

Wydział Mostów Z4 

Marek Sowa - Naczelnik Wydziału

tel. +48 17 853 40 71 wew. 257

e-mail: msowa@gddkia.gov.pl

 

Adam Kierepka - Z-ca Naczelnika Wydziału

tel. +48 17 853 40 71 wew. 288

e-mail: akierepka@gddkia.gov.pl

 

Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Z5  

Andrzej Sura - Kierownik Zespołu

tel. +48 17 853 40 71 wew. 243

e-mail: asura@gddkia.gov.pl

 

Wydział Finansowo-Księgowy F1 

Sławomir Sitarz - Naczelnik Wydziału

tel. +48 17 853 40 71 wew. 224

e-mail: slawomirsitarz@gddkia.gov.pl

 

Dorota Skoczylas - Z-ca Naczelnika Wydziału

tel. +48 17 853 40 71 wew. 225

e-mail: dskoczylas@gddkia.gov.pl

 

Wydział Administracji F2 

Zbigniew Zieliński - Naczelnik Wydziału

tel. +48 17 853 40 71 wew. 218

e-mail: zzielinski@gddkia.gov.pl

 

Tadeusz Baran - Z-ca Naczelnika Wydziału

tel. +48 17 853 40 71 wew. 216

e-mail: tbaran@gddkia.gov.pl

 

Wydział Planowania F3

Grzegorz Kloc - Naczelnik Wydziału

tel. +48 17 853 40 71 wew. 238

e-mail: gkloc@gddkia.gov.pl 

 

 

Budynek II

ul. Sikorskiego 49 C, 35-959 Rzeszów

tel. sekretariatu: +48 17 229 15 20

 

Wydział Dokumentacji I1 

Joanna Sowa - Naczelnik Wydziału

tel. +48 17 229 15 20 wew. 56

e-mail: jsowa@gddkia.gov.pl

 

Wydział Środowiska I2 

Przemysław Baran - p.o. Naczelnika Wydziału

tel. +48 17 229 15 20 wew. 48

e-mail: pbaran@gddkia.gov.pl 
 

Wydział Nieruchomości I3 

Bogusław Kuduk - Naczelnik Wydziału

tel. +48 17 230 27 20 wew. 66

e-mail: bkuduk@gddkia.gov.pl

 

Mariusz Moskwa - Z-ca Naczelnika Wydziału

tel. +48 17 230 27 20 wew. 66

e-mail: mmoskwa@gddkia.gov.pl

 

Wydział Monitorowania Inwestycji I4 

Dariusz Kobosz - Naczelnik Wydziału

tel. 17 229 15 20 wew. 33

e-mail: dkobosz@gddkia.gov.pl

 

Przygotowanie, budowa i rozliczenie: S19 w, Rzeszów Płd. - w. Babica oraz rozliczenie S19 w. Świlcza - w. Rzeszów Południe KP-1

Piotr Pomykała - Kierownik projektu 

tel. +48 17 230 27 32 wew. 54

e-mail: ppomykala@gddkia.gov.pl

 

Przygotowanie, budowa i rozliczenie: S19 Lublin - Rzeszów odc. w. Kamień - w. Sokołów Młp. Północ oraz rozliczenie S19 Sokołów Młp. Północ - Stobierna KP-2

Aleksander Trzciniecki - Kierownik projektu 

tel. +48 17 230 27 36 wew. 58

e-mail: atrzciniecki@gddkia.gov.pl

 

Przygotowanie, budowa i rozliczenie: S19 Lublin - Rzeszów odc. w. Podgórze - Kamień, w. Nisko Pd. - w. Podgórze oraz rozliczenie A4 na odc. Jarosław Węzeł Wierzbna - Radymno i A4 odc. Radymno - Korczowa KP-3

Elżbieta Medyńska - Kierownik projektu 

tel. +48 17 230 27 27 wew. 41

e-mail: emedynska@gddkia.gov.pl

 

Przygotowanie, budowa i rozliczenie: S19 Lublin - Rzeszów odc. w. Rudnik nad Sanem - w. Nisko Pd, odc. w. Zdziary - w. Rudnik nad Sanem oraz odc. w. Lasy Janowskie - w. Zdziary KP-4

Adam Siry - Kierownik projektu 

tel. +48 17 229 15 20 wew. 73

e-mail: asiry@gddkia.gov.pl

 

Przygotowanie, budowa i rozliczenie: Budowa obwodnicy Sanoka w ciągu DK nr 28 KP-5

Wiesław Roszkowicz - Kierownik projektu 

tel. +48 17 229 15 20 wew. 53

e-mail: wroszkowicz@gddkia.gov.pl

 

Przygotowanie, budowa i rozliczenie: DK77 Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska KP-6

Jacek Milczanowski - Kierownik projektu 

tel. +48 17 229 15 20 wew. 82

e-mail: jmilczanowski@gddkia.gov.pl

 

Kontynuacji budowy i rozliczania: Budowa obwodnicy Łańcuta w ciągu dk nr 4 oraz rozliczenie kontraktu: Kontynuacja budowy autostrady A4 na odc. Rzeszów - Jarosław KP-7

Mariusz Montusiewicz - Kierownik projektu 

tel. +48 17 229 15 20 wew. 63

e-mail: mpmontusiewicz@gddkia.gov.pl

 

Przygotowanie, realizacja i rozliczenie: Rozbudowa dk28 odc. Przemyśl - Medyka KP-8

Krzysztof Winiarski - Kierownik projektu

tel. +48 17 229 15 20

e-mail: kwiniarski@gddkia.gov.pl 

 

Rejon w Przemyślu

Zbigniew Kowal - Kierownik Rejonu

Skołoszów, ul. Przemyska 12, 37-550 Radymno (OUA Przemyśl przy węźle Przemyśl)
tel. +48 16 307 32 81...83  

fax. +48 16 307 32 80 

e-mail: przemysl@gddkia.polska

 

Wszelką korespondencję kierowaną do Rejonu można składać:

- listownie lub osobiście w siedzibie Rejonu GDDKiA Przemyśl zlokalizowanej w Obwodzie Utrzymania Autostrady Przemyśl przy węźle autostradowym Przemyśl (adres: Skołoszów, ul. Przemyska 12, 37-550 Radymno)

- listownie lub osobiście w siedzibie Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie (adres: ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów)

 

Rejon w Krośnie

Henryk Kalisz - Kierownik Rejonu

ul. Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno
tel. +48 13 432 34 84

fax: +48 13 436 35 16

e-mail: krosno@gddkia.gov.pl

 

Rejon w Lesku

Piotr Janus - Kierownik Rejonu

ul. Przemysłowa 16, 38-600 Lesko
tel. +48 13 469 80 11

fax: +48 13 468 88 51

e-mail: lesko@gddkia.gov.pl

 

Rejon w Nisku

Czesław Łopucki - Kierownik Rejonu

ul. Nowa 40, 37-400 Nisko
tel. +48 15 841 54 12

fax: +48 15 841 22 13

e-mail: nisko@gddkia.gov.pl

 

Rejon w Rzeszowie

Kazimierz Pelc - Kierownik Rejonu

36-054 Mrowla 400 (OUA Rzeszów przy węźle Rzeszów Zachód))
tel. +48 17 711 05 12

fax: +48 17 711 05 13

e-mail: rejon.rzeszow@gddkia.gov.pl

 

Wszelką korespondencję kierowaną do Rejonu można składać:

- listownie lub osobiście w siedzibie Rejonu GDDKiA Rzeszów zlokalizowanej w Obwodzie Utrzymania Autostrady Rzeszów przy węźle autostradowym Rzeszów Zachód (adres: 36-054 Mrowla 400)

- listownie lub osobiście w siedzibie Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie (adres: ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów)