Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych D-1

Eugeniusz Janota - Naczelnik Wydziału

tel. +48 32 208 62 01

e-mail: ejanota@gddkia.gov.pl

fax +48 32 208 62 38

Wydział Planowania D-2

Józef Woźnica - Naczelnik Wydziału

tel. +48 32 208 62 42

e-mail: jwoznica@gddkia.gov.pl

Aleksandra Kuc - Z-ca Naczelnika Wydziału

tel. +48 32 208 62 12

e-mail: akuc@gddkia.gov.pl

Wydział Zamówień Publicznych D-3

Barbara Sibik - Naczelnik Wydziału

tel. +48 32 208 62 50

e-mail: bsibik@gddkia.gov.pl

Agnieszka Koczy – Z-ca Naczelnika Wydziału

tel. +48 32 258 62 81 do 5 wew. 313

e-mail: akoczy@gddkia.gov.pl

fax +48 32 20 86 275

Wydział Obsługi Prawnej D-4

Zewnętrzna Kancelaria Prawna

Jakub Bereszko - Radca Prawny

tel. +48 32 208 62 84

e-mail: jbereszko@gddkia.gov.pl

Marcin Rams – Radca Prawny           

e-mail: mrams@gddkia.gov.pl

tel. +48 32 208 62 84

Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej D-5

Marek Prusak - Starszy Specjalista

tel. +48 32 208 62 90

tel. +48 660 709 123

e-mail:  mprusak@gddkia.gov.pl

Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Oddział Kancelarii Tajnej D-6

Renata Gaik - Kierownik Kancelarii Tajnej

tel. +48 32 258 85 16

e-mail: rgaik@gddkia.gov.pl

Stanowisko ds. Gwarancji D-7

Anna Pińkowska - Starszy Specjalista

tel. +48 32 258 62 81 do 5 wew. 529

e-mail: apinkowska@gddkia.gov.pl

Stanowisko ds. BHP i PPOŻ D-8

Elżbieta Stępień- Specjalista

tel. +48 32 208 62 83

e-mail: estepien@gddkia.gov.pl

Wydział Dokumentacji I-1

Jacek Stumpf - Naczelnik Wydziału

tel. +48 32 208 62 69

e-mail: jstumpf@gddkia.gov.pl

Tomasz Kałwa – Z-ca Naczelnika Wydziału

tel. +48 32 208 62 04

e-mail: tkalwa@gddkia.gov.pl

Wydział Środowiska I-2

Wiesława Matuszczak- Naczelnik Wydziału

tel. +48 32 208 62 89

e-mail: wmatuszczak@gddkia.gov.pl

Małgorzata Półtorak - Z-ca Naczelnika Wydziału

tel. +48 32 258 62 81 do 5 wew. 531

e-mail: mpoltorak@gddkia.gov.pl

Wydział Nieruchomości I-3

Wiesław Maśka - Naczelnik Wydziału

tel. +48 32 208 62 29

e-mail: wmaska@gddkia.gov.pl

Mariola Kamińska - Z-ca Naczelnika Wydziału                                           

tel. +48 32 258 62 81 do 5 wew. 207

e-mail: mkaminska@gddkia.gov.pl           

Wydział Realizacji I-4

Anna Zaniat - Naczelnik Wydziału

tel. +48 32 258 62 81 do 5 wew. 124

e-mail: azaniat@gddkia.gov.pl

Wojciech Żurek - Z-ca Naczelnika Wydziału                            

tel. +48 32 258 62 81 do 5 wew. 519

e-mail: wzurek@gddkia.gov.pl

Zespół Kierownika Projektu KP-7

Maria Pacak - Kierownik Projektu

tel. +48 32 258 62 81 do 5 wew. 519

e-mail: mpacak@gddkia.gov.pl

Zespół Kierownika Projektu KP-2

Sylwester Kasperek - Kierownik Projektu

tel. +48 32 258 62 81 do 5 wew. 543

e-mail: skasperek@gddkia.gov.pl

Zespół Kierownika Projektu KP-3

Jerzy Romuzga - Kierownik Projektu

tel. +48 32 258 62 81 do 5 wew. 539

e-mail:  jromuzga@gddkia.gov.pl

Zespół Kierownika Projektu KP-4

Sabina Sitarz - Kierownik Projektu

tel. +48 32 258 62 81 do 5 wew. 537

e-mail: ssitarz@gddkia.gov.pl

Zespół Kierownika Projektu KP-5

Grzegorz Potempa - Kierownik Projektu

tel. +48 32 258 62 81 do 5 wew. 316

-mail: gpotempa@gddkia.gov.pl

Zespół Kierownika Projektu KP-6

Sylwester Kasperek - Kierownik Projektu

tel. +48 32 258 62 81 do 5 wew. 543

e-mail: skasperek@gddkia.gov.pl

Zespół Kierownika Projektu KP-8

Katarzyna Stochniał- Kierownik Projektu

tel. +48 32 208 62 36

e-mail: kstochnial@gddkia.gov.pl

Wydział Dróg i Sieci Drogowej Z-1

Michał Mendrok- Naczelnik Wydziału                     

tel. +48 32 208 62 30

e-mail:mmendrok@gddkia.gov.pl

Kamil Bułakowski - Z-ca Naczelnika Wydziału                                         

tel. +48 32 258 62 81 do 5 wew. 524

e-mail: kbulakowski@gddkia.gov.pl

Przejazdy Ponadnormatywne

Karina Kwaśny - Specjalista                

tel. +48 32 258 62 81

e-mail: kkwasny@gddkia.gov.pl

fax +48 32 259 98 10

Wydział BRD i Zarządzania Ruchem Z-2

Grzegorz Błaszczyk - Naczelnik Wydziału

tel. +48 32 208 62 62

e-mail: gblaszczyk@gddkia.gov.pl

Jacek Sobczak - Z-ca Naczelnika Wydziału                                     

tel. +48 32 258 62 81 do 5 wew. 547 

e-mail: jsobczak@gddkia.gov.pl

Wydział Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego Z-3

Jolanta Ogórek - Naczelnik Wydziału

tel. +48 32 258 62 81 do 5 wew. 501

e-mail: jogorek@gddkia.gov.pl

Beata Roloff-Tygielska - Z-ca Naczelnika Wydziału                            

tel. +48 32 258 62 81 do 5 wew. 501

e-mail: broloff@gddkia.gov.pl

Wydział Mostów Z-4

Stanisław Łukasik – Naczelnik Wydziału                 

tel. +48 32 208 62 22

e-mail: slukasik@gddkia.gov.pl

Wacław Szewczyk - Z-ca Naczelnika Wydziału                                           

tel. +48 32 258 62 81 do 5 wew. 257 

e-mail:  wszewczyk@gddkia.gov.pl

Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych Z-5

Paweł Majorowski - Główny Specjalista 

tel. +48 32 208 62 52

e-mail: pmajorowski@gddkia.gov.pl

Stanowisko ds. Systemu Zarządzania Jakością T-2

Ewa Krzystolik - Specjalista

tel. +48 32 614 23 61

e-mail: ekrzystolik@gddkia.gov.pl

Wydział Finansowo - Księgowy F-1

Elżbieta Zawada - Naczelnik Wydziału                                            

tel. + 48 32 208 62 28

e-mail: ezawada@gddkia.gov.pl

Barbara Nielepiec - Z-ca Naczelnika Wydziału                                            

tel. + +48 32 208 62 18 

e-mail: bnielepiec@gddkia.gov.pl

Wydział Administracji, Informatyki i Zaplecza Technicznego F-2

Gabriela Szary - Naczelnik Wydziału                                   

tel. +48 32 208 62 82

e-mail: gszary@gddkia.gov.pl                                   

Agnieszka Kieruzel - Z-ca Naczelnika Wydziału                                     

el. +48 32 258 62 81 do 5 wew. 517

e-mail: akieruzel@gddkia.gov.pl

Stanowisko ds. Koordynacji PT POIiŚ F-3

Magdalena Krupka - Starszy Specjalista                                         

tel. + 48 32 208 62 31

e-mail: mkrupka@gddkia.gov.pl

Rejon w Częstochowie Z-11

Krystyna Woźnica - Kierownik Rejonu

e-mail: kwoznica@gddkia.gov.pl

Izabela Leletko - Z-ca Kierownika Rejonu

e-mail: igandziarska@gddkia.gov.pl

42-200 Częstochowa, ul. Dmowskiego 3                  

tel. +48 34 325 10 68, +48 34 325 28 38

fax +48 34 325 10 68  wew. 109

e-mail: kat_rdk1@gddkia.gov.pl

Rejon w Zabrzu Z-12

Andrzej Łojewski - Kierownik Rejonu

e-mail: alojewski@gddkia.gov.pl

Anna Piętak - Kierownik Zespołu Technicznego

e-mail: apietak@gddkia.gov.pl

41-810 Zabrze, ul. Chudowska 1

tel. +48 32 234 06 92,  +48 32 234 06 91

fax +48 32 234 06 92

e-mail: kat_rdk2@gddkia.gov.pl

Rejon w Lublińcu Z-13

Stanisław Zielski - Kierownik Rejonu 

e-mail: szielski@gddkia.gov.pl

Rafał Popiołek - Kierownik Zespołu Technicznego

e-mail: rpopiolek@gddkia.gov.pl

42-700 Lubliniec ul. Klonowa 3

tel. +48 34 356-24-18,  +48 34 351 30 17, +48 34 351 30 15

fax +48 34 356 24 18

e-mail: kat_rdk3@gddkia.gov.pl

Rejon w Pszczynie Z-14

Andrzej Kwapiński - Kierownik Rejonu                                           

e-mail: akwapinski@gddkia.gov.pl

Wiesław Mrzyk- Kierownik Zespołu Technicznego

e-mail: wmrzyk@gddkia.gov.pl

43-200 Pszczyna, ul. Bielska 32                                           

tel. +48 32 212 84 44,

fax +48 32 210 51 50

e-mail: kat_rdk4@gddkia.gov.pl

Centrum Zarzadzania Tunelem w Lalikach                     

tel. +48 32 864 63 37             

Rejon w Wysokim Brzegu Z-15

Roman Długajczyk - Kierownik Rejonu

e-mail: rdlugajczyk@gddkia.gov.pl

Aleksandra Paczuska Z-ca Kierownika Rejonu

e-mail: apaczuska@gddkia.gov.pl

43-600 Jaworzno ul. Drogowców 6

tel. +48 32 764 39 24, +48 32 314 24 05

fax+48 32 314 24 05 wew. 44

e-mail: kat_rdk5@gddkia.gov.pl

Rejon w Zawierciu Z-16

Sebastian Pionka - Kierownik Rejonu

e-mail: spionka@gddkia.gov.pl

Paweł Zając - Z-ca Kierownika Rejonu

e-mail: pzajac@gddkia.gov.pl

42-400 Zawiercie ul. Towarowa 24

tel. +48 32 672 34 27

fax +48 32 670 93 10

e-mail: kat_rdk6@gddkia.gov.pl