Wydział Dokumentacji

Agmieszka Moczydłowska - p.o. Naczelnika Wydziału

tel. 77 40-16-350

email: amoczydlowska@gddkia.gov.pl

 

Wydział Środowiska

Iwona Szymczak - Naczelnik Wydziału

tel. 77 45-66-582, 77 40-16-371, 77 40-16-315

email. iszymczak@gddkia.gov.pl

 

Wydział Nieruchomości

Daniel Piątkowski - Naczelnik Wydziału

tel. 77 40-16-346

email: dpiatkowski@gddkia.gov.pl

 

Wydział Monitoringu Inwestycji

Tomasz Podgórny - Naczelnik Wydziału:

tel. 77 40-16-351

email: tpodgorny@gddkia.gov.pl

 

Zespół Kierownika Projektu nr 5 dla zadania Budowa obwodnicy Niemodlina

Zbigniew Sobala - Kierownik Projektu

tel. 77 40-16-377

email: zsobala@gddkia.gov.pl

 

Zespół Kierownika Projektu nr 6 dla zadania Budowa obwodnicy Kępna - II etap

Artur Lellek - Kierownik Projektu

tel. 77 40-16-351

email: alellek@gddkia.gov.pl

 

Zespół Kierownika Projektu nr 8 dla zadania Budowa obwodnicy Kędzierzyna-Koźla

Marcin Dudziak - Kierownik Projektu

tel. 77 40-16-320

email: mdudziak@gddkia.gov.pl

 

Zespół Kierownika Projektu nr 9 dla zadania Budowa obwodnicy Olesna

Arkadiusz Nazarko - Kierownik Projektu

tel. 77 40-16-334, 77 40-16-349

email: anazarko@gddkia.gov.pl

 

Zespół Kierownika Projektu nr 10 dla zadania Budowa obwodnicy Praszki

Danuta Krajewska - Kierownik Projektu

tel. 77 40-16-334

email: dkrajewska@gddkia.gov.pl

 

Wydział Dróg i Sieci Drogowej

Leszek Romanowski - Naczelnik Wydziału

tel. 77 40-16-332

email: lromanowski@gddkia.gov.pl

 

Zespół ds. Zarządzania Drogami

Helena Dussa - Kierownik Zespołu

tel. 77 40-16-326, 77 40-16-356, 77

email: hdussa@gddkia.gov.pl

 

Zespół ds. Sieci Drogowej

Elżbieta Mikrut - Kierownik Zespołu

tel. 77 40-16-341, 77 40-16-366

email: emikrut@gddkia.gov.pl

 

Wydział Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem

Krzysztof Szostek - Naczelnik Wydziału

tel. 77 40-16-373, 77 40-16-316

email: kszostek@gddkia.gov.pl

 

Wydział Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego

Tomasz Gołda - Naczelnik Wydziału

fax 77 40-16-329, tel. 77 40-16-376, 77 40-16-329

email: tgolda@gddkia.gov.pl

 

Wydział Mostów

Wojciech Krajewski - Naczelnik Wydziału

fax 77 40-16-323, tel. 77 40-16-319, 77 40-16-321, 77 40-16-338, 77 40-16-313

email: wkrajewski@gddkia.gov.pl

 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Bogdan Raźniewski - Naczelnik Wydziału

tel. 77 40-16-333

email: brazniewski@gddkia.gov.pl

Jacek Majka - z-ca Naczelnika Wydziału

tel. 77 40-16-378

email: jmajka@gddkia.gov.pl

Stanowisko ds. Informacji Niejawnych – Oddział Kancelarii Tajnej

Adam Radek

tel. 77 40-16-342

email: aradek@gddkia.gov.pl

 

Wydział Finansowo-Księgowy

Bożena Witkowska - Naczelnik Wydziału

fax 77 40-16-318, tel. 77 40-16-328

email: bwitkowska@gddkia.gov.pl

 

Lidia Rudner-Broszkiewicz - z-ca Naczelnika Wydziału

tel. 77 40-16-362, 77 40-16-331, 77 40-16-374, 77 40-16-359

email: lbroszkiewicz@gddkia.gov.pl

 

Wydział Administracji

Naczelnik Wydziału Administracji – Andrzej Kindler

tel. 77 40-16-335

email: akindler@gddkia.gov.pl

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Administracji – Małgorzata Kordek

tel. 77 40-16-382

email: mkordek@gddkia.gov.pl

 

Zespół ds. Obsługi Szkoleń i Wypoczynku „Drogowiec” w Pokrzywnej

Dorota Słowik - Kierownik Obiektu

fax 77 439-75-77, tel. 77 439-75-56

emai: dslowik@gddkia.gov.pl

 

Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych

Katarzyna Gołda - Naczelnik Wydziału

tel. 77 40-16-324

email: kgolda@gddkia.gov.pl

 

Wydział Planowania

Beata Wypych - Naczelnik Wydziału

tel. 77 40-16-353, 77 40-16-363

email: bwypych@gddkia.gov.pl

 

Wydział Zamówień Publicznych

Stanisław Bukowy - Naczelnik Wydziału

fax 77 40-16-311, 77 40-16-309, tel. 77 40-16-345, 77 40-16-310, 77 40-16-344

email: sbukowy@gddkia.gov.pl

 

Wydział Obsługi Prawnej

tel. 77 40-16-322

email: 

Stanowisko ds. Gwarancji

Jacek Samulski - Główny Specjalista

tel. 77 40-16-337

email: jsamulski@gddkia.gov.pl

 

Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg– Laboratorium Drogowe

Robert Maślej - Naczelnik Wydziału

Jan Czmiel - z-ca Naczelnika Wydziału tel. 77 474-40-02

fax 77 474-40-02, tel. 77 474-40-02, 77 457-51-47

email: rmaslej@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. Zarządzania Jakością

Jan Czmiel – Główny Specjalista – norma PN-EN ISO/IEC 17025 tel. 77 474-40-02

 

Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej

Agata Andruszewska - Ekspert

 tel. 77 4016306

email: aandruszewska@gddkia.gov.pl

 

Rejon w Brzegu z siedzibą w Młodoszowicach

Młodoszowice 152, 49-200 Grodków

Centrala: tel. 77 40-94-900, fax 77 40-94-901

email: rdk_brzeg@gddkia.gov.pl

 

Łukasz Nalewajko - Kierownik Rejonu

tel. 77 40-94-902

 

Obwód Utrzymania Autostrady Przylesie tel. 77 40-94-910

Obwód Utrzymania Autostrady Gogolin tel. 77 40-94-952, fax 77 40-94-951

 

Rejon w Kluczborku

46-200 Kluczbork ul. Dworcowa 2

Centrala: tel. 77 418-25-35(6), fax 77 418-22-55

email: rdk_kluczbork@gddkia.gov.pl

 

Jerzy Derechowski - p.o. Kierownika Rejonu

 

Rejonu Obwód Drogowy w Byczynie

tel. 77 41-34-134

 

Obwód Drogowy w Kluczborku

tel. 77 41-82-535

 

Rejon w Kędzierzynie-Koźlu

47-200 K-Koźle ul. 24 kwietnia 4

Centrala: tel. 77 482-30-61, 77 482-18-40, 77 482-35-08

email: rdk_kozle@gddkia.gov.pl

 

Bogusław Pilch - Kierownik Rejonu

Sebastian Malinowski - z-ca Kierownika Rejonu

 

Obwód Drogowy w Starym Koźlu, tel. 77 48-33-367

Obwód Drogowy w Strzelcach Opolskich, tel. 77 46-13-656

 

Rejon w Nysie

48-300 Nysa Al. Woj. Polskiego 27

Centrala: tel. 77 435-51-18, 77433-23-97, fax 77 433-24-78

email: rdk_nysa@gddkia.gov.pl

 

Marceli Grzejszczak - Kierownik Rejonu

Tomasz Śmietanka - z-ca Kierownika Rejonu

 

Obwód Drogowy w Nysie, tel. 77 43-32-478, 77 43-32-397

Obwód Drogowy w Prudniku, tel.77 43-61-561

 

Rejon w Opolu

45-920 Opole ul. Krzanowicka 66

Centrala: fax 77 469-14-49, 77 469-12-55, tel. 77 469-11-01

email: rdk_opole@gddkia.gov.pl

 

Arkadiusz Tromsa -    Kierownik Rejonu

 

 

Obwód Drogowy w Bierkowicach, tel. 77 46-91-449, 77 47-46-769

Obwód Drogowy w Brzegu, tel. 77 41-62-096