Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową ekranów akustycznych przy DK94G na odcinku Wieliczka – Targowisko.


Dokumentacja projektowa