Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: „Zabezpieczenie skarpy północnej autostrady A4 od km 439+950 do km 440+450”.