Przemysław Juszczyk - Dyrektor Oddziału

tel. +48 32 258 84 32

fax +48 32 258 95 01

 

Zbigniew Szweda - Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji

tel. + 48 32 258 84 32

fax +48 32 258 95 01

 

Daniel Woźny - Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Technologii

tel. +48 32 614 23 60

fax +48 32 614 23 70

 

Marek Niełacny - Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami

tel. +48 32 2086223

fax +48 32 259 87 10

 

Łukasz Urych - Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Ekonomiczno - Finansowych

tel. +48 32 2086223

fax +48 32 259 87 10