Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z remontem odcinka drogi krajowej nr 47 Rabka Zdrój – Zakopane na odcinku od km 21+500 do km 22+700 i od km 26+100 do km 32+182.