Umowa z WFOŚiGW na dofinansowanie zakupu samochodu dla Wydziału Ochrony Środowiska kieleckiego Oddziału GDDKiA została podpisana

Informujemy, iż w dniu 15 kwietnia 2015r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, a Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad została podpisana UMOWA PRZEKAZANIA ŚRODKÓW FINASNOWYCH NR 42/15 ZA POŚREDNICTWEM REZERWY CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADANIA PRZEZ PAŃSTWOWĄ JEDNOSTKĘ BUDŻETOWĄ, pn.: „ZAKUP SAMOCHODU TERENOWEGO Z NAPĘDEM 4X4 ZE SPECJALISTYCZNYM WYPOSAŻENIEM SŁUŻĄCYM OCHRONIE ŚRODOWISKA”.

 

Planowana kwota zakupu pojazdu terenowego ze specjalistycznym sprzętem to 180 tys. zł, z czego 150 tys. zł to środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na mocy ww. umowy.

 

Samochód przeznaczony będzie do zadań związanych z ochroną środowiska, wykonywanych przez Wydział Ochrony Środowiska kieleckiego Oddziału GDDKiA w zwiazku z budową, remontami i utrzymaniem dróg krajowych na terenie województwa świętokrzyskiego.