Stacje Ciągłych Pomiarów Ruchu (SCPR)


W tej sekcji znajdą Państwo informacje o ruchu drogowym pochodzące ze Stacji Ciągłych Pomiarów Ruchu (SCPR) zarządzanych przez GDDKiA oraz bramownic typu PEF (Permanent Enforcement Facility) systemu ETC ViaToll.

Ciągłe pomiary ruch drogowego w Polsce są prowadzone od lat 70-tych XX wieku i dostarczają szeregu informacji o ruchu i jego zmianach na przestrzeni lat. Dane te wykorzystywane są w analizach i prognozach ruchu, pracach planistyczno-projektowych, a także do celów zarządzania ruchem. Liczniki dostarczają przede wszystkim informacji o natężeniu ruchu dla każdej godziny i kierunku, na ich podstawie możliwe jest określenie SDRR (Średni Dobowy Ruch Roczny) w przekroju drogi oraz trendów rozwoju ruchu. Korzystając z danych uzyskanych z liczników ruchu drogowego można określać m.in. sezonowe, tygodniowe oraz dobowe wahania ruchu. Dobowe wahania ruchu w dni charakterystyczne są także wykorzystywane dla celów zarządzania ruchem.

 

Aktualnie GDDKiA posiada 103 działające stanowiska pomiarowe, z których dane zbierane są w sposób ciągły przez cały rok. W skład infrastruktury pomiarowej wchodzą liczniki typu Golden River Marksman 660 i 680, PAT AVC 100 oraz Verum RPP-5, RPP-3 i RPP-2 (łącznie 73 sztuki). Dodatkowo na bramownicach typu PEF systemu ETC Viatoll zainstalowane są detektory laserowe firmy Sick (30 urządzeń).

 

Dane pochodzące ze stanowisk są na bieżąco weryfikowane i analizowane, a raz w roku tworzone jest opracowanie podsumowujące pracę całego systemu i prezentujące jego wyniki. Jednostką merytoryczną odpowiedzialną za nadzór nad stanowiskami SCPR jest Wydział Sieci Drogowej i Analiz Ruchu Departamentu Strategii i Studiów. Poniżej znajduje się mapa przedstawiająca lokalizację liczników a pod nią odnośniki do wyników z poszczególnych lat. Wyniki prezentowane są w formie raportów zbiorczych dla wszystkich stanowisk oraz raportów zawierających dane charakterystyczne dla danego stanowiska (wykresy tygodniowych i dobowych wahań ruchu przedstawiają uśrednione wartości dla danego roku).

 

Mapa z lokalizacją stanowisk pomiarowych

 

Dane ze stacji SCPR z poszczególnych lat:

Poniżej znajdują się zestawienia wyników z SCPR z poszczególnych lat:

2019* 2018    2017   2016   2015 2014  2013  2012 
*w przygotowaniu

 

Portal zawierający wyniki analiz danych z SCPR

Zachęcamy do zapoznania się z funkcjonalnościami nowobudowanego portalu zawierającego Wyniki Analiz Danych o Ruchu Drogowym (WANDOR), na którym znajduje się m.in. Baza wiedzy o pomiarach ruchu oraz interaktywna mapa z lokalizacją stanowisk pozwalająca na wizualizowanie danych o ruchu.

Wyniki Analiz Danych o Ruchu Drogowym (WANDOR) 

 

Dokumentacja związana z SCPR

Aktualnie obowiązujące "Wymagania techniczne i lokalizacyjne dla stacji ciągłych pomiarów ruchu drogowego służących celom planistyczno-projektowym", które należy stosować podczas budowy lub modernizacji stacji SCPR.