Obwodnica Kępna


Zadanie polega na zaprojektowaniu i budowie blisko 4,4 km obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11 (odcinek I). Budowa ma trwać nie dłużej, niż 33 miesiące od udzielenia zamówienia wykonawcy wyłonionemu w drodze przetargu (w toku - stan na koniec kwietnia 2015).

Obwodnica będzie przebiegała od istniejącej drogi krajowej nr 11 do węzła "Kępno-Krążkowy" wybudowanego przez opolski Oddział GDDKiA w ramach budowy drogi ekspresowej S8 Syców - Kępno - Wieruszów - Walichnowy.

Obwodnica pozwoli skomunikować od północy drogę krajową nr 11 z trasą S8 biegnącą w kierunku Wrocławia i Warszawy, a jednocześnie spowoduje wyprowadzenie części ruchu tranzytowego odbywającego się obecnie drogą krajową nr 11 przez Kępno.