Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych

Jarosław Komiago - Naczelnik Wydziału

tel. +48 89 521 28 29

Justyna Babiasz - Główny Specjalista ds.bhp

tel. +48 89 521 28 15

 

Wydział Zamówień Publicznych

Iwona Bujak - Naczelnik Wydziału

tel. +48 89 521 28 81

Agnieszka Krawczyk - Z-ca Naczelnika Wydziału

tel. +48 89 521 28 08

 

Wydział Obsługi Prawnej

Agnieszka Boruczkowska - Naczelnik Wydziału

tel. +48 89 521 28 53

 

Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej

Karol Głębocki - Główny Specjalista

tel. +48 89 521 28 14

 

 

Stanowisko ds. Gwarancji

Krzysztof Wątły - Główny Specjalista

tel. +48 89 521 28 91

 

 

Wydział Dokumentacji

Krystyna Szynkowska - Naczelnik Wydziału

+48 89 521 28 07

Anna Frąckiewicz - Z-ca Naczelnika Wydziału

tel. +48 89 521 28 37

 

Wydział Środowiska

Małgorzata Samsel - Naczelnik Wydziału

tel. +48 89 521 28 80

 

Wydział Nieruchomości

Roman Grzelka - Naczelnik Wydziału

tel. +48 89 521 28 05

Bartosz Głębocki - Z-ca Naczelnika Wydziału

tel. +48 89 521 28 85

 

Wydział Monitoringu Inwestycji Drogowych

Krzysztof Nowicki - Naczelnik Wydziału

tel. +48 89 522 09 40

fax: +48 89 523 96 17

Piotr Bronakowski - p.o. Z-ca Naczelnika Wydziału

tel. +48 89 522 09 42

 

Zespół Kierownika Projektu (KP-1)

Irena Strzelczyk - Ekspert

tel. +48 89 642 71 60

Piotr Paradowski - Kierownik Projektu

tel. +48 89 642 71 72

 

Zespół Kierownika Projektu (KP-2)

Roman Malicki - Kierownik Projektu

tel. +48 89 523 96 01

Agnieszka Wądołowska - Kierownik Projektu

tel. +48 89 523 96 09

 

Zespół Kierownika Projektu (KP-3)

Michał Wiśnicki - Kierownik Projektu

tel. +48 89 522 09 32

 

Zespół Kierownika Projektu (KP-4)

Oriana Bardzicka-Pawłowska - Kierownik Projektu

tel. +48 89 767 80 24

fax: +48 89 767 80 25

 

Zespół Kierownika Projektu (KP-5)

Hubert Mildner – Kierownik Projektu

tel. +48 691 767 540

fax: +48 89 512 64 36

 

Zespół Kierownika Projektu (KP-6)

Romuald Wilczek - Kierownik Projektu

tel. +48 23 680 60 30

 

Zespół Kierownika Projektu (KP-7)

Beata Wiśniewska - Kierownik Projektu

tel. +48 89 767 80 20

 

Zespół Kierownika Projektu (KP-8)

Bogusław Kosek - Kierownik Projektu

tel. +48 89 521 28 91

 

Zespół Kierownika Projektu (KP-9)

Piotr Paradowski - Kierownik Projektu

tel. +48 89 642 71 72

 

  Zespół Kierownika Projektu (KP-10)

Przemysław Szapiel - Kierownik Projektu

tel. +48 89 642 71 73

 

Zespół Kierownika Projektu (KP-11)

Oriana Bardzicka-Pawłowska - Kierownik Projektu

tel. +48 89 767 80 24

fax: +48 89 767 80 25

 

Wydział Dróg i Sieci Drogowej

Bertold Wiśniewski - Naczelnik Wydziału

tel. +48 89 521 28 60

fax: +48 89 535 97 56

Lilianna Królikowska - Z-ca Naczelnika Wydziału

tel. +48 89 521 28 61

 

Wydział BRD i Zarządzania Ruchem

Karol Frąckiewicz - Naczelnik Wydziału

tel. +48 89 521 28 90

fax: +48 89 521 28 93

 

Wydział Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego

Małgorzata Moszczyńska - Naczelnik Wydziału

tel. +48 89 521 28 78

 

Wydział Mostów

Anna Kruk - Naczelnik Wydziału

+48 89 521 28 70

 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Michał Stokłos - Naczelnik Wydziału

tel. +48 89 521 28 50

Anna Stróżek - Główny Specjalista ds. informatyki

tel. +48 89 521 28 18

 

Wydział Technologii - Laboratorium Drogowe

Andrzej Stolla - Naczelnik Wydziału

tel. +48 89 522 09 50

fax: +48 89 521 89 44

Adam Jaszczuk - Zastępca Naczelnika Wydziału

tel. +48 89 522 09 60

 

Stanowisko ds. Zarządzania Jakością

Adam Jaszczuk - Główny Specjalista

tel. +48 89 522 09 60

 

 

Wydział Finansowo - Księgowy

Elżbieta Krasińska - Naczelnik Wydziału

tel. +48 89 521 28 88

Izabela Cińska - Zastępca Naczelnika Wydziału

tel. +48 89 521 28 44

 

Wydział Administracji

Mariusz Stankiewicz - Naczelnik Wydziału

tel. +48 89 521 28 10

 

Wydział Planowania

Konrad Korenik - Naczelnik Wydziału

tel. +48 89 521 28 34

 

Rejon w Elblągu

Marek Gierałtowski - Kierownik Rejonu
Maciej Wielgucki - Z-ca Kierownika Rejonu

82-300 Elbląg, ul. Grunwaldzka 114
tel. +48 55 237 05 16
fax: +48 55 237 05 17
e-mail: sekretariat_elblag@gddkia.gov.pl

Zimowe Utrzymanie Dróg - tel. +48 55 237 05 18

 

Rejon w Ełku

Andrzej Dunowski - Kierownik Rejonu 
Dariusz Węgłowski - Z-ca Kierownika Rejonu

19-300 Ełk, ul. Kolonia 1
tel. +48 87 621 25 89
fax: +48 87 610 04 66
email: sekretariat_elk@gddkia.gov.pl 

Zimowe Utrzymanie Dróg - tel. +48 87 621 25 89

 

Rejon w Giżycku

Jacek Ciechanowicz - Kierownik Rejonu 
Tomasz Ramotowski
 - Z-ca Kierownika Rejonu

11-500 Giżycko, ul. Węgorzewska 4
tel. +49 87 429 91 50
fax: +48 87 429 91 60
email: sekretariat_gizycko@gddkia.gov.pl

Zimowe Utrzymanie Dróg - tel. +48 87 429 91 52

 

Rejon w Lidzbarku Warmińskim

Tomasz Sadowski - Kierownik Rejonu

Mariusz Piotrowicz - Z-ca Kierownika Rejonu

11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Olsztyńska 12
tel. +48 89 767 81 01, +48 89 767 32 31
fax: +48 89 767 62 24
email: sekretariat_lidzbark@gddkia.gov.pl

Zimowe Utrzymanie Dróg - tel. +48 89 767 30 66

 

Rejon w Olsztynie

Łukasz Sokołowski - Kierownik Rejonu

Marzanna Skrzat - Z-ca Kierownika Rejonu

11-041 Olsztyn, ul. Sokola 4
tel. +48 89 523 96 00
fax: +48 89 523 87 05
email: sekretariat_ols_rej@gddkia.gov.pl

Zimowe Utrzymanie Dróg - tel. +48 89 523 96 16

 

Rejon w Ostródzie

Andrzej Łata  - Kierownik Rejonu 
Mariusz Janik - Z-ca Kierownika Rejonu

14-100 Ostróda, ul. Paderewskiego 3
tel. +48 89 642 71 60
fax: +48 89 646 32 19
email: sekretariat_ostroda@gddkia.gov.pl

Zimowe Utrzymanie Dróg - tel. +48 89 642 19 95

 

Rejon w Szczytnie

Marcin Masłowski - Kierownik Rejonu
Anna Jachimowska - Z-ca Kierownika Rejonu

12-100 Szczytno, ul. Mrongowiusza 2
tel. +48 89 624 22 97, +48 89 624 22 98
fax: +48 89 624 27 92
email: sekretariat_szczytno@gddkia.gov.pl

Zimowe Utrzymanie Dróg - tel. +48 89 624 22 98 w.20