Sebastian Borowiak - Dyrektor Oddziału
tel. +48 52 323 45 00
fax: +48 52 323 45 04
 
Przemysław Antoniak - Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami
tel. +48 52 323 45 00
fax: +48 52 323 45 04
 
Michał Delmaczyński - Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji
tel. +48 52 323 45 00
fax: +48 52 323 45 04 
 
Marzanna Zywert - Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych
tel. +48 52 323 45 00
fax: +48 52 323 45 04