Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych

Małgorzata Domagała - Naczelnik Wydziału

tel. +48 41 340 39 24

fax:  +48 41 366 48 04

e-mail: madomagala@gddkia.gov.pl

 

Wydział Planowania

Grażyna Lucińska - Naczelnik Wydziału

tel. +48 41 340 39 08

fax:  +48 41 366 48 04

e-mail: glucinska@gddkia.gov.pl

 

Wydział Zamówień Publicznych

Alina Puzio - Naczelnik Wydziału

tel. +48 41 340 39 63

fax: +48 41 366 48 04

e-mail: apuzio@gddkia.gov.pl

 

Wydział Obsługi Prawnej

Rafał Nogalski -  Naczelnik Wydziału

tel. +48 41 340 39 15

fax: +48 41 366 48 04

e-mail: rnogalski@gddkia.gov.pl

 

Wydział Dokumentacji

Elżbieta Halaba - Naczelnik Wydziału

tel. +48 41 340 39 11

fax:  +48 41 366 48 04

e-mail: ehalaba@gddkia.gov.pl

Marta Bandrowska - Zastępca Naczelnika Wydziału

tel. +48 41 340 39 12

e-mail: mbandrowska@gddkia.gov.pl

 

Wydział Ochrony Środowiska

Joanna Pawłowska - Naczelnik Wydziału

tel. +48 41 340 39 29

fax:  +48 41 366 48 04

e-mail: jopawlowska@gddkia.gov.pl

 

Wydział Nieruchomości

Renata Szmul -  Naczelnik Wydziału

tel. +48 41 340 39 17

fax:  +48 41 366 48 04

e-mail: rszmul@gddkia.gov.pl

 

Wydział Realizacji

Wojciech Wieczorek - Naczelnik Wydziału

tel. +48 41 340 39 51

fax:  +48 41 366 48 04

e-mail: wwieczorek@gddkia.gov.pl

 

Zespół Kierownika Projektu

Jacek Bojarowicz - Radca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Kierownik Projektu S7 granica województwa - Skarżysko-Kamienna

tel. +48 41 340 39 07

e-mail:  jbojarowicz@gddkia.gov.pl

 

Zespół Kierownika Projektu

Tomasz Kieres - Kierownik Projektu S7 Jędrzejów - granica województwa

tel. +48 41 340 39 58

e-mail:  tkieres@gddkia.gov.pl

 

Zespół Kierownika Projektu

Artur Wojnowski – Kierownik Projektu S7 Chęciny - Jędrzejów 

tel. +48 41 340 39 90

e-mail: awojnowski@gddkia.gov.pl

 

Zespół Kierownika Projektu

Wiktor Dora - Kierownik Projektu S7 Radom - granica województwa

tel. +48 41 340 39 60

e-mail: wdora@gddkia.gov.pl

 

Zespół Kierownika Projektu

Lech Malinowski - Kierownik Projektu S7 Obwodnica Radomia

tel. +48 41 340 39 59

e-mail: lmalinowski@gddkia.gov.pl

 

Wydział Dróg i Sieci Drogowej

Anna Kozubowska - Naczelnik Wydziału

tel. +48 41 340 39 69

fax:  +48 41 366 48 04

e-mail: akozubowska@gddkia.gov.pl

Stanisław Kierys - Zastępca Naczelnika Wydziału

tel. +48 41 340 39 73

fax:  +48 41 366 48 04

e-mail: skierys@gddkia.gov.pl

 

Wydział Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem

Iwona Gajek - Naczelnik Wydziału

tel. +48 41 340 39 76

fax:  +48 41 366 48 04

e-mail: igajek@gddkia.gov.pl

 

Wydział Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego

Jerzy Małecki - Naczelnik Wydziału

tel. +48 41 340 39 80

fax. +48 41 366 48 04

e-mail: jmalecki@gddkia.gov.pl

 

Wydział Mostów

Cezary Kozłowski - Naczelnik Wydziału

tel. +48 41 34 03 982

fax:  +48 41 366 48 04

e-mail: ckozlowski@gddkia.gov.pl

 

Wydział Finansowo-Księgowy

Andrzej Gajek - Naczelnik Wydziału

tel. +48 41 34 03 933

fax  +48 41 366 48 04

e-mail: angajek@gddkia.gov.pl

 

Wydział Administracji, Informatyki i Zaplecza Technicznego

Grażyna Bogucka - Naczelnik Wydziału

tel. +48 41 340 39 45

fax: +48 41 366 48 04

e-mail:  gbogucka@gddkia.gov.pl

Krzysztof Korba - Zastępca Naczelnika Wydziału

tel. +48 41 340 39 42

fax: +48 41 366 48 04

e-mail:  kkorba@gddkia.gov.pl

 

Wydział Technologii – Laboratorium Drogowe

Dorota Szafraniec - Naczelnik Wydziału  

Centrala +48 41 34 51 910, Sekretariat Laboratorium 41 345 19 10 wew. 131

Adres: 25-671 Kielce, ul. Przęsłowa 3

 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych

Marcin Radek - Naczelnik Wydziału

tel.  +48 41 34 03 928

fax:  +48 41 366 48 04

e-mail: mradek@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. Zarządzania Jakością

Piotr Juszkiewicz

tel. +48 41 345 19 10 wew. 134

e-mail: pjuszkiewicz@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Stanowisko ds. BHP i PPOŻ

Krzysztof Ziomek

tel. +48 41 34 03 928, +48 41 34 03 927

e-mail: kziomek@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. Koordynacji  PT  POIiŚ

Urszula Ambor

tel. +48 41 34 03 934

e-mail: uambor@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. Gwarancji

Elżbieta Kurowska

tel. +48 34 03 952

e-mail: ekurowska@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej

Małgorzata Pawelec-Buras

tel. +48 41 34 03 906

e-mail: mpawelec@gddkia.gov.pl

 

Punkt Informacji Drogowej Oddziału w Kielcach

Tel. +48 41 366 39 36

 

Rejon Busko-Zdrój

Tomasz Seremak – Kierownik Rejonu

28-100 Busko-Zdrój, ul. Batalionów Chłopskich 5

tel. +48 41 378 39 97, +48 41 378 24 48

Obwody : Busko-Zdrój, Połaniec, Nowy Korczyn

 

Rejon Jędrzejów

Zbigniew Cichy – Kierownik Rejonu

28-300 Jędrzejów, ul. Kielecka 55

tel. +48 41 386 51 76 , +48 41 386 21 56

Obwody: Jędrzejów, Brzeziny

 

Rejon Kielce

Zenobia Barczyk – Kierownik Rejonu

25-701 Kielce, ul. Krakowska 54

tel. +48 41 368 42 93 , +48 41 368 46 92

Obwody: Niewachlów, Górno, Jacentów

 

Rejon Opatów

Adam Piątkowski - Kierownik Rejonu

27-500 Opatów, ul. Ćmielowska 4

tel. +48 15  868 20 13, +48 15 868 32 17

Obwody: Opatów, Ożarów, Sandomierz

 

Rejon Starachowice

Marta Mosiołek – Kierownik Rejonu

27 -200 Starachowice, ul. Ostrowiecka 15

tel. +48 41 273  32 58, +48 41 273 61 60

Obwody: Starachowice, Skarżysko