Witamy


CELE I ZADANIA ODDZIAŁU

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku administruje siecią dróg krajowych o łącznej długości 805 km i obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa pomorskiego.

Do zadań Oddziału w Gdańsku, jako zarządcy, należą sprawy związane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną wszystkich dróg krajowych oraz mostów na tych drogach, znajdujących się poza granicami miast na prawach powiatu.

W skład Oddziału w Gdańsku wchodzą jednostki zamiejscowe: 5 rejonów i 13 obwodów drogowych.

Siedziby Rejonów znajdują się w: Człuchowie, Gdańsku Matarni, Kościerzynie, Słupsku i Tczewie.