Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych

Elżbieta Dziedzic - Naczelnik Wydziału

tel. +48 12 417 21 44

e-mail: edziedzic@gddkia.gov.pl

 

Wydział Planowania

Halina Obara - Naczelnik Wydziału

tel. +48 12 417 27 55

e-mail: hobara@gddkia.gov.pl

 

Wydział Zamówień Publicznych

Krystyna Łabunowska - Naczelnik Wydziału

tel. +48 12 616 37 13

e-mail: klabunowska@gddkia.gov.pl

 

Wydział Obsługi Prawnej, Skarg i Wniosków

tel. +48 12 417 12 00

e-mail:

 

Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej

Iwona Mikrut-Purchla

tel. +48 12 417 25 77

e-mail: imikrut@gddkia.gov.pl

    

Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Oddział Kancelarii Tajnej

Magdalena Wieczorek - Mystek

tel. +48 12 417 30 83

e-mail: mwieczorek@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. BHP oraz Ochrony Ppoż.

Adam Piotrkowski

tel. +48 12 616 37 04

e-mail: apiotrkowski@gddkia.gov.pl

 

Wydział Dokumentacji

Piotr Sroczyński - Naczelnik Wydziału

tel. +48 12 417 28 15

e-mail: psroczynski@gddkia.gov.pl

 

Wydział Ochrony Środowiska

Joanna Gola – Szlachta - Naczelnik Wydziału          

tel. +48 12 417 19 64 

e-mail : jgola@gddkia.gov.pl

 

Wydział Nieruchomości

Stanisława Gola - Naczelnik Wydziału

tel. +48 12 417 31 00

e-mail: sgola@gddkia.gov.pl

 

Wydział Realizacji

Robert Jakubiak- Naczelnik Wydziału

tel. +48 12 417 17 27

email: rjakubiak@gddkia.gov.pl

 

Wydział Dróg i  Sieci Drogowej

Grzegorz Dyrda - Naczelnik Wydziału

tel. +48 12 417 17 88

email: gdyrda@gddkia.gov.pl

 

Wydział BRD i Zarządzania Ruchem

Ryszard Żakowski - Naczelnik Wydziału

tel. +48 12 417 19 33

e-mail: rzakowski@gddkia.gov.pl

 

Wydział Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego

Marek Ważydrąg - Naczelnik Wydziału

tel. +48 12 417 30 11

e-mail: mwazydrag@gddkia.gov.pl

 

Wydział Mostów

Henryk Szmul - Naczelnik Wydziału

tel. +48 12 417 36 05

e-mail: hszmul@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych

Janusz Sikora

tel. +48 12 417 21 84

e-mail: jsikora@gddkia.gov.pl

 

Wydział Technologii - Laboratorium Drogowe

Wojciech Brykalski - Naczelnik Wydziału

tel. +48 12 284 90 67

e-mail: wbrykalski@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. Systemu Zarządzania Jakością w Zakresie Technologii

Wacław Suder

tel. +48 12 284 90 72

e-mail: wsuder@gddkia.gov.pl

 

Wydział Finansowo – Księgowy

Elżbieta Jania - Naczelnik

tel. +48 12 616 37 11

e-mail: ejania@gddkia.gov.pl

 

Wydział Administracji, Informatyki i Zaplecza Technicznego

Kazimierz Kundzierewicz - Naczelnik Wydziału

tel. +48 12 417 24 25

email: kkundzierewicz@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. Koordynacji PT POIiŚ

Karina Knejska

tel. +48 12 417 27 71

email: kknejska@gddkia.gov.pl

 

Rejon Kraków

Paweł Piecuch - p.o. Kierownik Rejonu

tel. +48 12 285 50 57

fax: +48 12 285 51 93

e-mail: ppiecuch@gddkia.gov.pl

 

Rejon Nowy Sącz

Tadeusz Pytko - p.o. Kierownik Rejonu

tel. +48 18 445 93 80, +48 18 445 90 51

fax: +48 18 445 90 68

e-mail: tpytko@gddkia.gov.pl

 

Rejon Nowy Targ

Kinga Obyrtacz – p.o. Kierownik Rejonu

tel. +48 18 266 97 10, +48 18 266 28 86

fax: +48 18 266 50 03

e-mail: kobyrtacz@gddkia.gov.pl

 

Rejon Tarnów

Izabela Małek - Kierownik Rejonu

tel. +48 14 626 33 90, +48 14 621 04 33

fax: +48 14 621 74 74

e-mail: imalek@gddkia.gov.pl

 

Rejon Wadowice

Agnieszka Wachowicz - Kierownik Rejonu

tel. +48 33 873 77 37, +48 33 873 78 21,

fax: +48 33 873 73 28

e-mail : awachowicz@gddkia.gov.pl