Paweł Ścieranka - p.o. Dyrektora Oddziału

tel.   +48 42 233 96 06

fax:  +48 42 233 96 08

 

Marek Torzyński - Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji

tel.   +48 42 233 96 06

fax:  +48 42 233 96 08

 

Agata Duraj - Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami

tel.   +48 42 233 96 06

fax:  +48 42 233 96 08

 

Anna Kochańska - Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Ekonomiczno-Finansowych

tel.   +48 42 233 96 04

fax:  +48 42 233 96 08