Wydział Planowania

Agnieszka Wróblewska-Gebauer - Naczelnik Wydziału

tel. +48 42 233 97 30

fax: +48 42 233 97 33

e-mail: agebauer@gddkia.gov.pl

 

Wydział Dokumentacji

Marek Brodowski - Naczelnik Wydziału

tel. +48 42 233 96 81

fax: +48 42 233 96 08

e-mail: mbrodowski@gddkia.gov.pl

 

Wydział Nieruchomościami

Jerzy Malczewski - Naczelnik Wydziału

tel. +48 42 233 96 59

fax: +48 42 233 96 63

e-mail: jmalczewski@gddkia.gov.pl

 

Wydział Ochrony Środowiska

Szymon Milczarek - Naczelnik Wydziału

tel. +48 42 233 96 49

fax: +48 42 233 96 08

e-mail: smilczarek@gddkia.gov.pl

 

Wydział Realizacji

Marcin Ganiec - Naczelnik Wydziału

tel. +48 42 233 97 02

fax: +48 42 233 96 08

e-mail: mganiec@gddkia.gov.pl

 

Wydział Zamówień Publicznych

Andrzej Podsiadły - Naczelnik Wydziału

tel. +4842 233 96 77

fax: +48 42 233 96 75

e-mail: apodsiadly@gddkia.gov.pl

 

Wydział Dróg i Sieci Drogowej

Ireneusz Kanigowski - Naczelnik Wydziału

tel. +48 42 233 96 44

fax: +48 42 233 96 97

e-mail: ikanigowski@gddkia.gov.pl

 

Punkt Informacji Drogowej

tel. +48 42 233 96 96

fax: +48 42 233 96 97

 

Wydział Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem

Danuta Turska - Naczelnik Wydziału

tel. +48 42 233 96 29

fax: +48 42 233 96 35

e-mail: dturska@gddkia.gov.pl

 

Wydział Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego

Maria Pasińska - Naczelnik Wydziału

tel. +48 42 233 96 85

fax: +48 42 233 96 08

e-mail: mpasinska@gddkia.gov.pl

 

Wydział Mostów

Magdalena Zbrojewska - Naczelnik Wydziału

tel. +48 42 233 96 65

fax: +48 42 233 96 08

e-mail: mzbrojewska@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych

Włodzimierz Sztąber - Specjalista

tel. +48 42 233 96 95

fax: +48 42 233 96 93

e-mail: wsztaber@gddkia.gov.pl

 

Wydział Finansowo-Księgowy

Agata Łatecka - Naczelnik Wydziału

tel. +48 42 233 97 58

fax: +48 42 233 96 08

e-mail: alatecka@gddkia.gov.pl

 

Wydział Administracji, Informatyki  i Zaplecza Technicznego

Joanna Wasilewska-Kłąb - Naczelnik Wydziału

tel. +48 42 233 96 41

fax: +48 42 233 96 08

e-mail: jwasilewska@gddkia.gov.pl

 

Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych

Marzena Błausz - Naczelnik Wydziału

tel. +48 42 233 96 37

fax: +48 42 233 96 37

e-mail: mblausz@gddkia.gov.pl

 

Komórka ds. Obsługi Prawnej

Radcy prawni

tel. +48 42 233 97 68

fax: +48 42 233 96 08

 

Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Oddział Kancelarii Tajnej

Andrzej Bieńkowski - Kierownik kancelarii tajnej

tel. +48 42 233 96 94

fax: +48 42 233 96 93

e-mail: abienkowski@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej

Maciej Zalewski - Specjalista

tel. +48 42 233 96 70

e-mail: mzalewski@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. BHP i PPOŻ

Małgorzata Kowalska - Specjalista

tel. +48 42 233 96 92

fax: +48 42 233 96 08

e-mail: mkowalska@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. Koordynacji PT POIiŚ

Dorota Michalska - Salamon - Specjalista  

tel. +48 42 233 97 51 

e-mail: dmichalska@gddkia.gov.pl

 

Wydział Technologii - Laboratorium Drogowe

Aurelia Matysiak  - Naczelnik Wydziału 

tel. +48 42 233 96 15

fax: +48 42 233 96 24 

e-mail: aumatysiak@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. Zarządzania Jakością

Ewa Szczech - Gowin - Specjalista 

tel. +48 42 233 96 25

fax: +48 42 233 96 24

e-mail: egowin@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. Gwarancji

Jakub Łaguniak - St. Inspektor  

tel. +48 42 233 97 15

fax: +48 42 233 96 08

e-mail: jlaguniak@gddkia.gov.pl

 

Rejon w Kutnie

Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno

tel. +48 24 355 79 91, +48 24 355 78 10

fax: +48 24 355 73 19

e-mail: kutno@gddkia.gov.pl

 

Rejon w Łowiczu

Dzierzgów 114, 99-416 Nieborów (przy zjeździe z A2 na węźle Skierniewice)

tel. +48 46 830 25 90

fax +48 46 837 55 68

e-mail: lowicz@gddkia.gov.pl

 

Rejon w Opocznie

Zakątna 6, 26-300 Opoczno

tel. +48 44 755 22 43, +48 755 32 25

fax: +48 44 755 24 17

e-mail: opoczno@gddkia.gov.pl

 

Rejon w Piotrkowie Trybunalskim

Południowa 17, 97-300 Piotrków Trybunalski

tel. +48 44 649 76 46, 647 00 71

fax +48 44 649 70 70

e-mail: piotrkow@gddkia.gov.pl

 

Rejon w Radomsku

Reja 8, 97-500 Radomsko

tel.  +48 44 682 21 75

fax  +48 44 682 21 75 wew. 869

e-mail: radomsko@gddkia.gov.pl

 

Rejon w Sieradzu

Stawiszcze 50, 98-200 Sieradz (przy zjeździe z S8 na węźle Zduńska Wola Zachód)

tel. +48 600 226 323, +48 608 504 092

e-mail: sieradz@gddkia.gov.pl

 

Rejon w Wieluniu

Fabryczna 7, 98-300 Wieluń

tel. +48 43 843 44 78, +48 43 843 42 68

fax: +48 43 843 40 94

e-mail: wielun@gddkia.gov.pl