Będzie bezpieczniej na DK 40 pod Prudnikiem
W dniu 11 sierpnia 2015 roku nastąpiło przekazanie placu budowy wykonawcy przebudowy drogi krajowej nr 40 w miejscowości Wierzbiec koło Prudnika.

Przebudowa DK 40 na odcinku około 300 metrów ma na celu poprawę bezpieczeństwa i obejmie miedzy innymi:

- poszerzenie istniejącej jezdni bitumicznej do szerokości 7 metrów oraz ułożenie nowej warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni,

- budowę zatok autobusowych o nawierzchni z kostki kamiennej,

- budowę chodników z kostki betonowej,

- budowę wyniesionej wyspy-azylu dla pieszych,

- montaż barier drogowych ochronnych,

- budowę oświetlenia drogowego,

- wykonanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego wraz ze znakami aktywnymi na budowanej wyspie azylu dla pieszych.

Koszt prac, to około 812 tys. zł. Przebudowa powinna zostać zakończona po 2 miesiącach od dnia przekazania placu budowy wykonawcy, czyli do połowy października. Roboty będą prowadzone bez wprowadzania objazdów (ruch wahadłowy).