Jedziemy całą szerokością Trasy AK

Dostępna jest już cała szerokość trasy głównej Armii Krajowej pomiędzy węzłem Modlińska a węzłem Powązkowska wraz z mostem gen. Stefana Grota-Roweckiego. Do dyspozycji są po 3 pasy ruchu w każdym kierunku oraz po 5 pasów (2 tranzytowe i trzy dla ruchu lokalnego) na Moście Grota-Roweckiego.Ponadto otwarte dla ruchu zostaną łącznice zjazdowe i wjazdowe:

- na węźle Marymoncka: po remoncie łącznica w relacji południe – wschód oraz wybudowana łącznica w relacji północ – zachód;

- na węźle Wisłostrada: odbudowana łącznica w relacji południe – wschód, wyremontowane łącznice w relacji południe – zachód oraz północ – wschód;

- na węźle Modlińska: odbudowane łącznice w relacji zachód – północ, wschód-północ oraz wyremontowana łącznica w relacji zachód – południe.

 

Wykonawca będzie prowadził zgodnie z harmonogramem prace wykończeniowe, dlatego też będą występowały zawężenia jezdni zbiorczo-rozprowadzających, etapy nocnych zawężeń jezdni głównych Trasy Toruńskiej na węźle Modlińska oraz pod obiektem prowadzącym ruch z Trasy AK w kierunku Tarchomina, dla bezpiecznego prowadzenia prac związanych z odtworzeniem układu docelowego po tymczasowych przewiązkach. Także w rejonie zjazdów z północnej jezdni głównej na węzeł Marymoncka oraz węzeł Broniewskiego planowane są nocne zawężenia jezdni północnej dla prowadzenia prac wykończeniowych, których wykonanie nie było możliwe ze względu na czasowe prowadzenie ruchu przy prawej krawędzi jezdni. Na ulicy Modlińskiej przystanek autobusowy powróci do docelowej lokalizacji (za ulicą Elektronową) oraz na ul. Jagiellońskiej w rejon pętli tramwajowej.

 

O inwestycji:

· długość: 4,6 km (w tym długość mostu: 645 metrów);

· wartość: 796,3 mln zł;

· data podpisania umowy: 18 lipca 2013 r.;

· planowany termin zakończenia: październik 2015 r.;

W ramach kontraktu:

- zburzonych i odbudowanych zostało 16  obiektów inżynierskich  - 7 wiaduktów, 6 estakad, tunel pod Trasą AK wraz z przejściem dla pieszych;

- wyremontowanych zostało 29 obiektów  – 11 wiaduktów, 9 estakad i 6 kładek i przejść dla pieszych;

- powstało 14 nowych, nieistniejących przed rozpoczęciem prac obiektów –  m.in. półtunelowe ekrany akustyczne, nowy wjazd na Trasę AK z ul. Marymonckiej w kierunku Poznania..